นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_hapex1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hapex1.jpg","created_at":"2013/08/20 15:50:50 +0700","asset_updated_at":"2013/08/20 15:50:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:50:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,halal,hapex,\u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":91383,"modified_at":"2013/08/20 15:50:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42252,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hatyainaturerun2013_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyainaturerun2013_5.jpg","created_at":"2013/08/15 17:48:17 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 17:48:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:48:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_file_size":85399,"modified_at":"2013/08/15 17:48:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42143,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_naturerun2013_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naturerun2013_4.jpg","created_at":"2013/08/15 17:43:10 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 17:43:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:43:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_file_size":71026,"modified_at":"2013/08/15 17:43:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42142,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_naturerun2013_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naturerun2013_3.jpg","created_at":"2013/08/15 17:41:51 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 17:41:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:41:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_file_size":101506,"modified_at":"2013/08/15 17:41:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42141,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_naturerun2013_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naturerun2013_2.jpg","created_at":"2013/08/15 17:41:04 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 17:41:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:41:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_file_size":108472,"modified_at":"2013/08/15 17:41:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42140,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nature_run2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nature_run2013.jpg","created_at":"2013/08/15 17:39:57 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 17:39:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:40:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_file_size":95281,"modified_at":"2013/08/15 17:40:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42139,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nature_run2013_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nature_run2013_1.jpg","created_at":"2013/08/15 17:29:39 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 17:29:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:29:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":104637,"modified_at":"2013/08/15 17:29:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42137,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hero3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hero3.jpg","created_at":"2013/08/14 18:57:33 +0700","asset_updated_at":"2013/08/14 18:57:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:57:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":79043,"modified_at":"2013/08/14 18:57:39 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42113,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hero5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hero5.jpg","created_at":"2013/08/14 18:47:52 +0700","asset_updated_at":"2013/08/14 18:47:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:47:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":94623,"modified_at":"2013/08/14 18:47:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42112,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hero4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hero4.jpg","created_at":"2013/08/14 18:47:32 +0700","asset_updated_at":"2013/08/14 18:47:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:47:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":57929,"modified_at":"2013/08/14 18:47:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42111,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hero2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hero2.jpg","created_at":"2013/08/14 18:46:59 +0700","asset_updated_at":"2013/08/14 18:46:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":81361,"modified_at":"2013/08/14 18:47:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42110,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hero1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hero1.jpg","created_at":"2013/08/14 18:46:21 +0700","asset_updated_at":"2013/08/14 18:46:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:46:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":83009,"modified_at":"2013/08/14 18:46:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42109,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hero {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hero.jpg","created_at":"2013/08/14 18:45:40 +0700","asset_updated_at":"2013/08/14 18:45:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:45:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":108790,"modified_at":"2013/08/14 18:45:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42108,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_porntaee5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntaee5.JPG","created_at":"2013/08/09 19:03:22 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 19:03:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 19:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":39719,"modified_at":"2013/08/09 19:03:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41984,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_porntawee5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntawee5.jpg","created_at":"2013/08/09 19:02:44 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 19:02:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 19:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":19829,"modified_at":"2013/08/09 19:02:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41983,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_porntaee4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntaee4.JPG","created_at":"2013/08/09 18:56:04 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 18:56:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:56:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":103834,"modified_at":"2013/08/09 18:56:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41982,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_porntawee3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntawee3.jpg","created_at":"2013/08/09 18:55:12 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 18:55:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:55:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":36242,"modified_at":"2013/08/09 18:55:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41981,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_porntawee {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntawee.JPG","created_at":"2013/08/09 18:51:02 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 18:51:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:51:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":856294,"modified_at":"2013/08/09 18:51:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41980,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_porntawee1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntawee1.JPG","created_at":"2013/08/09 18:50:31 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 18:50:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:50:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":879937,"modified_at":"2013/08/09 18:50:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41979,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sirichetsank {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sirichetsank.jpg","created_at":"2013/08/08 18:21:18 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 18:21:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 18:21:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_file_size":42263,"modified_at":"2013/08/08 18:21:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41954,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kitsada {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kitsada.jpg","created_at":"2013/08/08 18:11:21 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 18:11:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 18:11:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e24\u0e29\u0e14\u0e32 \u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e0a\u0e15\u0e4c","asset_file_size":41953,"modified_at":"2013/08/08 18:11:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41953,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pichit2017 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pichit2017.jpg","created_at":"2013/08/08 18:10:32 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 18:10:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/21 15:43:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32","asset_file_size":87843,"modified_at":"2017/11/21 15:43:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41952,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sorsor4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sorsor4.jpg","created_at":"2013/08/08 17:56:39 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 17:56:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:56:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":93050,"modified_at":"2013/08/08 17:56:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41951,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sorsor3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sorsor3.jpg","created_at":"2013/08/08 17:56:09 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 17:56:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:56:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":85997,"modified_at":"2013/08/08 17:56:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41950,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sorsor2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sorsor2.jpg","created_at":"2013/08/08 17:55:32 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 17:55:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:55:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":87177,"modified_at":"2013/08/08 17:55:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41949,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: