นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_fat5oct2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2013/10/25 18:28:41 +0700","asset_file_name":"fat5oct2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43404,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86268,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/10/25 18:28:41 +0700","modified_at":"2013/10/25 18:28:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:28:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_fat4oct56 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2013/10/25 18:27:57 +0700","asset_file_name":"fat4oct56.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43403,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90496,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/10/25 18:27:57 +0700","modified_at":"2013/10/25 18:28:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:28:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_fat2oct56 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2013/10/25 18:26:22 +0700","asset_file_name":"fat2oct56.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93926,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/10/25 18:26:22 +0700","modified_at":"2013/10/25 18:26:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:26:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_fat1oct2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2013/10/25 18:25:38 +0700","asset_file_name":"fat1oct2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64857,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/10/25 18:25:38 +0700","modified_at":"2013/10/25 18:25:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:25:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_fatoct2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2013/10/25 18:24:42 +0700","asset_file_name":"fatoct2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43399,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60967,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/10/25 18:24:42 +0700","modified_at":"2013/10/25 18:24:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:24:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_nawanix2 {"member_only_commentable":false,"description":"line dance \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2013/09/30 15:01:21 +0700","asset_file_name":"nawanix2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43034,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76680,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/09/30 15:01:21 +0700","modified_at":"2013/09/30 15:01:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 15:01:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_nawanigteam {"member_only_commentable":false,"description":"line dance,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2013/09/30 14:58:10 +0700","asset_file_name":"nawanigteam.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43033,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60275,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/09/30 14:58:10 +0700","modified_at":"2013/09/30 14:58:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 14:58:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_linedance1oct13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e49\u0e19line dance \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_updated_at":"2013/09/30 14:54:38 +0700","asset_file_name":"linedance1oct13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43032,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76680,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/09/30 14:53:05 +0700","modified_at":"2013/09/30 14:54:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 14:54:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_semman {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34 \u0e40\u0e2a\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2013/09/30 11:56:37 +0700","asset_file_name":"semman.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43031,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73868,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/09/30 11:56:37 +0700","modified_at":"2013/09/30 11:56:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 11:56:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rector_meeting3_25_8_2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/27 13:14:40 +0700","asset_file_name":"rector_meeting3_25_8_2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42366,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89547,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/27 13:14:40 +0700","modified_at":"2013/08/27 13:14:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:14:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rector_meeting2_25_8_13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/27 13:14:19 +0700","asset_file_name":"rector_meeting2_25_8_13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42365,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82962,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/27 13:14:19 +0700","modified_at":"2013/08/27 13:14:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:14:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rector_meeting1_25_8_2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/27 13:11:45 +0700","asset_file_name":"rector_meeting1_25_8_2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42364,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77530,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/27 13:11:45 +0700","modified_at":"2013/08/27 13:11:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:11:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_peerapong1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e06\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","asset_updated_at":"2013/08/20 15:59:53 +0700","asset_file_name":"peerapong1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42255,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53703,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/20 15:59:53 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:59:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:59:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_serbsak2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2013/08/20 15:52:57 +0700","asset_file_name":"serbsak2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42254,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32103,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/20 15:52:57 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:53:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:53:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hapex2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,halal,hapex,\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/20 15:51:31 +0700","asset_file_name":"hapex2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42253,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92983,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/20 15:51:31 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:51:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:51:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hapex1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,halal,hapex,\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/20 15:50:50 +0700","asset_file_name":"hapex1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42252,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91383,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/20 15:50:50 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:50:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:50:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hatyainaturerun2013_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:48:17 +0700","asset_file_name":"hatyainaturerun2013_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85399,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:48:17 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:48:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:48:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_naturerun2013_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:43:10 +0700","asset_file_name":"naturerun2013_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71026,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:43:10 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:43:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:43:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_naturerun2013_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:41:51 +0700","asset_file_name":"naturerun2013_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101506,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:41:51 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:41:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:41:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_naturerun2013_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:41:04 +0700","asset_file_name":"naturerun2013_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108472,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:41:04 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:41:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:41:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_nature_run2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:39:57 +0700","asset_file_name":"nature_run2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95281,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:39:57 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:40:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:40:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_nature_run2013_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/15 17:29:39 +0700","asset_file_name":"nature_run2013_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104637,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:29:39 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:29:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:29:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hero3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:57:33 +0700","asset_file_name":"hero3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42113,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79043,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:57:33 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:57:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:57:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hero5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:47:52 +0700","asset_file_name":"hero5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94623,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:47:52 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:47:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:47:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_hero4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:47:32 +0700","asset_file_name":"hero4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42111,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57929,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:47:32 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:47:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:47:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: