นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_single20-40 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"single20-40.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e011-20","created_at":"2014/02/23 17:39:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/23 17:39:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/23 18:03:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/23 18:03:39 +0700","id":45095,"asset_file_size":76585}
 • Tiny_team_pung {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"team_pung.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e21","created_at":"2014/02/23 17:37:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/23 17:37:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/23 18:03:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/23 18:03:35 +0700","id":45094,"asset_file_size":47890}
 • Tiny_shape_sornoror {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"shape_sornoror.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","created_at":"2014/02/23 17:36:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/23 17:36:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/23 18:03:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/23 18:03:32 +0700","id":45093,"asset_file_size":21737}
 • Tiny_pichitpung {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"pichitpung.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e21\u0e04\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e2d","created_at":"2014/02/23 17:35:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/23 17:35:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/23 18:03:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/23 18:03:28 +0700","id":45092,"asset_file_size":18452}
 • Tiny_energy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"energy.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e14\u0e41\u0e17\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","created_at":"2014/02/07 17:22:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 17:22:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 17:22:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 17:22:17 +0700","id":44859,"asset_file_size":76330}
 • Tiny_nareewan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nareewan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2014/02/07 17:19:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 17:19:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 17:20:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 17:20:00 +0700","id":44857,"asset_file_size":63629}
 • Tiny_capture-20140207-162621 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"capture-20140207-162621.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2014/02/07 16:36:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 16:36:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 16:36:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 16:36:22 +0700","id":44856,"asset_file_size":347521}
 • Tiny_med_9850 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MED_9850.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","created_at":"2014/02/07 16:02:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/02/07 16:02:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/07 16:03:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/07 16:03:51 +0700","id":44855,"asset_file_size":93976}
 • Tiny_lession7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","created_at":"2013/12/16 15:48:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/12/16 15:48:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/12/16 15:49:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/12/16 15:49:00 +0700","id":44037,"asset_file_size":78676}
 • Tiny_lession6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","created_at":"2013/12/16 15:48:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/12/16 15:48:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/12/16 15:48:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/12/16 15:48:32 +0700","id":44036,"asset_file_size":76706}
 • Tiny_lession5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","created_at":"2013/12/16 15:47:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/12/16 15:47:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/12/16 15:47:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/12/16 15:47:38 +0700","id":44035,"asset_file_size":69576}
 • Tiny_lession4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","created_at":"2013/12/16 15:45:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/12/16 15:45:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/12/16 15:45:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/12/16 15:45:13 +0700","id":44034,"asset_file_size":66950}
 • Tiny_lession3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","created_at":"2013/12/16 15:38:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/12/16 15:38:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/12/16 15:38:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/12/16 15:38:59 +0700","id":44033,"asset_file_size":54666}
 • Tiny_lession2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 style PSU","created_at":"2013/12/16 15:37:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/12/16 15:37:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/12/16 15:37:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/12/16 15:37:51 +0700","id":44032,"asset_file_size":75127}
 • Tiny_fat4oct2013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat4oct2013.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/10/25 18:36:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/25 18:36:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/25 18:36:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/25 18:36:43 +0700","id":43407,"asset_file_size":74013}
 • Tiny_fat7cot56 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat7cot56.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/10/25 18:29:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/25 18:29:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/25 18:29:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/25 18:29:50 +0700","id":43406,"asset_file_size":48531}
 • Tiny_fat6oct2013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat6oct2013.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/10/25 18:29:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/25 18:29:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/25 18:29:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/25 18:29:17 +0700","id":43405,"asset_file_size":84207}
 • Tiny_fat5oct2013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat5oct2013.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/10/25 18:28:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/25 18:28:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/25 18:28:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/25 18:28:46 +0700","id":43404,"asset_file_size":86268}
 • Tiny_fat4oct56 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat4oct56.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/10/25 18:27:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/25 18:27:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/25 18:28:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/25 18:28:04 +0700","id":43403,"asset_file_size":90496}
 • Tiny_fat2oct56 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat2oct56.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/10/25 18:26:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/25 18:26:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/25 18:26:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/25 18:26:26 +0700","id":43402,"asset_file_size":93926}
 • Tiny_fat1oct2013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat1oct2013.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/10/25 18:25:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/25 18:25:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/25 18:25:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/25 18:25:44 +0700","id":43401,"asset_file_size":64857}
 • Tiny_fatoct2013 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fatoct2013.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/10/25 18:24:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/25 18:24:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/25 18:24:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/25 18:24:47 +0700","id":43399,"asset_file_size":60967}
 • Tiny_nawanix2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nawanix2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"line dance \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2013/09/30 15:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/30 15:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/30 15:01:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/30 15:01:26 +0700","id":43034,"asset_file_size":76680}
 • Tiny_nawanigteam {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nawanigteam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"line dance,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2013/09/30 14:58:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/30 14:58:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/30 14:58:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/30 14:58:14 +0700","id":43033,"asset_file_size":60275}
 • Tiny_linedance1oct13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"linedance1oct13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e49\u0e19line dance \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2013/09/30 14:53:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/30 14:54:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/30 14:54:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/30 14:54:40 +0700","id":43032,"asset_file_size":76680}
ขนาดย่อ: