นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_piti {"modified_at":"2013/06/08 15:22:52 +0700","id":40461,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"piti.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/08 15:22:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2013/06/08 15:22:50 +0700","asset_updated_at":"2013/06/08 15:22:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34419}
 • Tiny_arnurak_resize {"modified_at":"2013/06/08 15:18:51 +0700","id":40460,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"arnurak_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/08 15:18:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e2a\u0e27\u0e07","created_at":"2013/06/08 15:18:49 +0700","asset_updated_at":"2013/06/08 15:18:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28941}
 • Tiny_img_1528 {"modified_at":"2013/06/03 19:06:33 +0700","id":40341,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_1528.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:06:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27","created_at":"2013/06/03 19:06:32 +0700","asset_updated_at":"2013/06/03 19:06:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102189}
 • Tiny_img_0532 {"modified_at":"2013/06/03 19:05:57 +0700","id":40340,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0532.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:05:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 24-26 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2556","created_at":"2013/06/03 19:05:56 +0700","asset_updated_at":"2013/06/03 19:05:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31591}
 • Tiny_img_0531 {"modified_at":"2013/06/03 19:04:43 +0700","id":40339,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0531.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:04:43 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27","created_at":"2013/06/03 19:04:42 +0700","asset_updated_at":"2013/06/03 19:04:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36591}
 • Tiny_april56 {"modified_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","id":40338,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"april56.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 24-26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2556","created_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","asset_updated_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56610}
 • Tiny_24_26 {"modified_at":"2013/06/03 19:02:17 +0700","id":40337,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"24_26.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:02:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 6-8 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2556","created_at":"2013/06/03 19:02:14 +0700","asset_updated_at":"2013/06/03 19:02:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":345033}
 • Tiny_16603 {"modified_at":"2013/06/02 15:37:39 +0700","id":40296,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"16603.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 15:37:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"team excellence","created_at":"2013/06/02 15:37:34 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 15:37:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84548}
 • Tiny_img_0739_resize {"modified_at":"2013/06/02 10:24:10 +0700","id":40295,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0739_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:24:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"team excellence","created_at":"2013/06/02 10:24:06 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:24:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35357}
 • Tiny_img_0726_resize {"modified_at":"2013/06/02 10:23:29 +0700","id":40294,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0726_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:23:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"team excellence","created_at":"2013/06/02 10:23:28 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:23:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54299}
 • Tiny_img_0725_resize {"modified_at":"2013/06/02 10:22:53 +0700","id":40293,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0725_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:22:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"team excellence","created_at":"2013/06/02 10:22:51 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:22:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56004}
 • Tiny_img_0723_resize {"modified_at":"2013/06/02 10:22:02 +0700","id":40292,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0723_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:22:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"team excellence","created_at":"2013/06/02 10:21:58 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:21:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50524}
 • Tiny_img_0718_resize {"modified_at":"2013/06/02 10:20:45 +0700","id":40291,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0718_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:20:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"team excellence","created_at":"2013/06/02 10:20:43 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:20:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60450}
 • Tiny_img_0717_resize {"modified_at":"2013/06/02 10:19:50 +0700","id":40290,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0717_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:19:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"team excellence","created_at":"2013/06/02 10:19:46 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:19:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54587}
 • Tiny_img_0279 {"modified_at":"2013/05/17 19:11:29 +0700","id":39928,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0279.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 19:11:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","created_at":"2013/05/17 19:11:28 +0700","asset_updated_at":"2013/05/17 19:11:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56005}
 • Tiny_941685_468029739948858_129958933_n {"modified_at":"2013/05/17 19:10:53 +0700","id":39927,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"941685_468029739948858_129958933_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 19:10:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","created_at":"2013/05/17 19:10:51 +0700","asset_updated_at":"2013/05/17 19:10:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62572}
 • Tiny_923270_462971863782307_2030913686_n {"modified_at":"2013/05/17 19:10:28 +0700","id":39926,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"923270_462971863782307_2030913686_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 19:10:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","created_at":"2013/05/17 19:10:24 +0700","asset_updated_at":"2013/05/17 19:10:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":101236}
 • Tiny_speedtrain2_resize {"modified_at":"2013/05/02 21:53:51 +0700","id":39709,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"speedtrain2_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 21:53:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 21:53:46 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48276}
 • Tiny_speedtrain1_resize {"modified_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","id":39708,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"speedtrain1_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44948}
 • Tiny_053_resize {"modified_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","id":39706,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"053_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47174}
 • Tiny_325_resize {"modified_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","id":39705,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"325_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50431}
 • Tiny_303_resize {"modified_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","id":39704,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"303_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":23461}
 • Tiny_270_resize {"modified_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","id":39703,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"270_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51045}
 • Tiny_264_resize {"modified_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","id":39702,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"264_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45949}
 • Tiny_229_resize {"modified_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","id":39701,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"229_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48951}
ขนาดย่อ: