นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_sarappee5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e32\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c ,\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2014/03/16 11:25:17 +0700","asset_file_name":"sarappee5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45487,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84468,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:25:17 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:25:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:25:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sarapee4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e32\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c ,\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2014/03/16 11:24:21 +0700","asset_file_name":"sarapee4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45486,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84636,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:24:21 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:24:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:24:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sarapee3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e15\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e35 \u0e08.\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2014/03/16 11:22:43 +0700","asset_file_name":"sarapee3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45485,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65362,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:22:44 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:22:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:22:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sarapee2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e35","asset_updated_at":"2014/03/16 11:21:42 +0700","asset_file_name":"sarapee2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45484,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96890,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:21:42 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:21:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:21:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sarapee1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e35","asset_updated_at":"2014/03/16 11:20:44 +0700","asset_file_name":"sarapee1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45483,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61030,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:20:44 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:20:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:20:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_dscf8087 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2014/03/04 17:06:48 +0700","asset_file_name":"DSCF8087.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45249,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41309,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/04 17:06:48 +0700","modified_at":"2014/03/04 17:06:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/04 17:06:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_vicha_fan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2014/03/04 17:05:04 +0700","asset_file_name":"vicha_fan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45248,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91607,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/04 17:05:04 +0700","modified_at":"2014/03/04 17:05:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/04 17:05:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_otop3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","asset_updated_at":"2014/02/26 14:47:34 +0700","asset_file_name":"otop3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90484,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:47:34 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:47:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:47:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psuotop4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2014/02/26 14:46:43 +0700","asset_file_name":"psuotop4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45154,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91182,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:46:43 +0700","modified_at":"2017/05/15 17:19:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/15 17:19:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_otop1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","asset_updated_at":"2014/02/26 14:45:55 +0700","asset_file_name":"otop1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92747,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:45:55 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:46:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:46:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_wirote {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e34\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c \u0e22\u0e39\u0e23\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_updated_at":"2014/02/26 14:44:40 +0700","asset_file_name":"wirote.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45152,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37913,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:44:40 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:44:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:44:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_saowanee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e13\u0e35 \u0e21\u0e38\u0e2a\u0e34\u0e41\u0e14\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/26 14:43:48 +0700","asset_file_name":"saowanee.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69540,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:43:48 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:44:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:44:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pug2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 18:57:52 +0700","asset_file_name":"pug2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45101,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75763,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 18:57:52 +0700","modified_at":"2014/02/23 19:04:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 19:04:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_puung4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 17:44:46 +0700","asset_file_name":"puung4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45100,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65971,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:44:46 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pug3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 17:43:16 +0700","asset_file_name":"pug3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45099,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75763,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:42:25 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pung1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 17:41:44 +0700","asset_file_name":"pung1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45098,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80457,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:41:44 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_single40-60 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e1940-60","asset_updated_at":"2014/02/23 17:40:46 +0700","asset_file_name":"single40-60.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101997,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:40:46 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_singleone {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2014/02/23 17:40:01 +0700","asset_file_name":"singleone.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45096,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79917,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:40:01 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_single20-40 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e011-20","asset_updated_at":"2014/02/23 17:39:03 +0700","asset_file_name":"single20-40.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76585,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:39:04 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_team_pung {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e21","asset_updated_at":"2014/02/23 17:37:48 +0700","asset_file_name":"team_pung.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45094,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47890,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:37:48 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_shape_sornoror {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2014/02/23 17:36:50 +0700","asset_file_name":"shape_sornoror.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45093,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21737,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:36:50 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pichitpung {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e21\u0e04\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/23 17:35:40 +0700","asset_file_name":"pichitpung.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45092,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18452,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:35:40 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_energy {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e14\u0e41\u0e17\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/07 17:22:13 +0700","asset_file_name":"energy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44859,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76330,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 17:22:13 +0700","modified_at":"2014/02/07 17:22:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 17:22:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_nareewan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/07 17:19:53 +0700","asset_file_name":"nareewan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44857,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63629,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 17:19:53 +0700","modified_at":"2014/02/07 17:20:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 17:20:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_capture-20140207-162621 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2014/02/07 16:36:12 +0700","asset_file_name":"capture-20140207-162621.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":44856,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":347521,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 16:36:12 +0700","modified_at":"2014/02/07 16:36:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 16:36:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: