นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_med_9850 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MED_9850.JPG","created_at":"2014/02/07 16:02:51 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 16:02:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 16:03:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","asset_file_size":93976,"modified_at":"2014/02/07 16:03:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44855,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lession7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession7.jpg","created_at":"2013/12/16 15:48:55 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:48:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:49:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":78676,"modified_at":"2013/12/16 15:49:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44037,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lession6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession6.jpg","created_at":"2013/12/16 15:48:25 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:48:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:48:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":76706,"modified_at":"2013/12/16 15:48:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44036,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lession5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession5.jpg","created_at":"2013/12/16 15:47:30 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:47:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:47:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":69576,"modified_at":"2013/12/16 15:47:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44035,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lession4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession4.jpg","created_at":"2013/12/16 15:45:07 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:45:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:45:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":66950,"modified_at":"2013/12/16 15:45:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44034,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lession3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession3.jpg","created_at":"2013/12/16 15:38:53 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:38:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:38:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":54666,"modified_at":"2013/12/16 15:38:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44033,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_lession2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession2.jpg","created_at":"2013/12/16 15:37:45 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:37:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:37:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 style PSU","asset_file_size":75127,"modified_at":"2013/12/16 15:37:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44032,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fat4oct2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat4oct2013.jpg","created_at":"2013/10/25 18:36:40 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:36:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:36:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":74013,"modified_at":"2013/10/25 18:36:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43407,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fat7cot56 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat7cot56.jpg","created_at":"2013/10/25 18:29:46 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:29:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:29:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":48531,"modified_at":"2013/10/25 18:29:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43406,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fat6oct2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat6oct2013.jpg","created_at":"2013/10/25 18:29:11 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:29:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:29:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":84207,"modified_at":"2013/10/25 18:29:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43405,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fat5oct2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat5oct2013.jpg","created_at":"2013/10/25 18:28:41 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:28:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:28:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":86268,"modified_at":"2013/10/25 18:28:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43404,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fat4oct56 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat4oct56.jpg","created_at":"2013/10/25 18:27:57 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:27:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:28:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":90496,"modified_at":"2013/10/25 18:28:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43403,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fat2oct56 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat2oct56.jpg","created_at":"2013/10/25 18:26:22 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:26:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:26:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":93926,"modified_at":"2013/10/25 18:26:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43402,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fat1oct2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat1oct2013.jpg","created_at":"2013/10/25 18:25:38 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:25:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:25:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":64857,"modified_at":"2013/10/25 18:25:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43401,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fatoct2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fatoct2013.jpg","created_at":"2013/10/25 18:24:42 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:24:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:24:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":60967,"modified_at":"2013/10/25 18:24:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43399,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nawanix2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nawanix2.jpg","created_at":"2013/09/30 15:01:21 +0700","asset_updated_at":"2013/09/30 15:01:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 15:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line dance \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_file_size":76680,"modified_at":"2013/09/30 15:01:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43034,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nawanigteam {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nawanigteam.jpg","created_at":"2013/09/30 14:58:10 +0700","asset_updated_at":"2013/09/30 14:58:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 14:58:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line dance,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_file_size":60275,"modified_at":"2013/09/30 14:58:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43033,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_linedance1oct13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"linedance1oct13.jpg","created_at":"2013/09/30 14:53:05 +0700","asset_updated_at":"2013/09/30 14:54:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 14:54:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e49\u0e19line dance \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_file_size":76680,"modified_at":"2013/09/30 14:54:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43032,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_semman {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"semman.jpg","created_at":"2013/09/30 11:56:37 +0700","asset_updated_at":"2013/09/30 11:56:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 11:56:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34 \u0e40\u0e2a\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e19","asset_file_size":73868,"modified_at":"2013/09/30 11:56:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43031,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rector_meeting3_25_8_2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_meeting3_25_8_2013.jpg","created_at":"2013/08/27 13:14:40 +0700","asset_updated_at":"2013/08/27 13:14:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:14:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":89547,"modified_at":"2013/08/27 13:14:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42366,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rector_meeting2_25_8_13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_meeting2_25_8_13.jpg","created_at":"2013/08/27 13:14:19 +0700","asset_updated_at":"2013/08/27 13:14:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:14:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":82962,"modified_at":"2013/08/27 13:14:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42365,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rector_meeting1_25_8_2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_meeting1_25_8_2013.jpg","created_at":"2013/08/27 13:11:45 +0700","asset_updated_at":"2013/08/27 13:11:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:11:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.","asset_file_size":77530,"modified_at":"2013/08/27 13:11:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42364,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_peerapong1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"peerapong1.jpg","created_at":"2013/08/20 15:59:53 +0700","asset_updated_at":"2013/08/20 15:59:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:59:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e06\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","asset_file_size":53703,"modified_at":"2013/08/20 15:59:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42255,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_serbsak2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"serbsak2013.jpg","created_at":"2013/08/20 15:52:57 +0700","asset_updated_at":"2013/08/20 15:52:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:53:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_file_size":32103,"modified_at":"2013/08/20 15:53:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42254,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hapex2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hapex2.jpg","created_at":"2013/08/20 15:51:31 +0700","asset_updated_at":"2013/08/20 15:51:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:51:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,halal,hapex,\u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":92983,"modified_at":"2013/08/20 15:51:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42253,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: