นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_songklasport2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"songklasport2.jpg","created_at":"2014/05/02 16:57:19 +0700","asset_updated_at":"2014/05/02 16:57:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 16:57:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_file_size":68695,"modified_at":"2014/05/02 16:57:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46477,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_songklasport1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"songklasport1.jpg","created_at":"2014/05/02 16:56:07 +0700","asset_updated_at":"2014/05/02 16:56:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 16:56:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352559","asset_file_size":75756,"modified_at":"2014/05/02 16:56:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46476,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_dureinbuilding {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dureinbuilding.JPG","created_at":"2014/04/23 15:30:42 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 15:30:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 15:30:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e42\u0e1f\u0e19","asset_file_size":33354,"modified_at":"2014/04/23 15:30:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46266,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bythebay1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bythebay1.jpg","created_at":"2014/04/23 14:44:03 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:44:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:44:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"garden by the bay \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":100287,"modified_at":"2014/04/23 14:44:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46265,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_waterworld {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterworld.jpg","created_at":"2014/04/23 14:38:14 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:38:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:38:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e35under water world singapore","asset_file_size":81680,"modified_at":"2014/04/23 14:38:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46263,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_universal {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"universal.jpg","created_at":"2014/04/23 14:35:35 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:35:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:35:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":90828,"modified_at":"2014/04/23 14:35:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46262,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_atninght {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"atninght.jpg","created_at":"2014/04/23 14:34:23 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:34:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:34:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e04\u0e37\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":75021,"modified_at":"2014/04/23 14:34:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46261,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fountain {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fountain.jpg","created_at":"2014/04/23 14:33:34 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:33:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:33:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fountain of wealth","asset_file_size":91690,"modified_at":"2014/04/23 14:33:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46260,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_seafull1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"seafull1.jpg","created_at":"2014/04/23 14:32:46 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:32:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:32:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"marina by sands","asset_file_size":79173,"modified_at":"2014/04/23 14:32:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46259,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_flyer {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flyer.jpg","created_at":"2014/04/23 14:29:38 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:29:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"singapore flyer","asset_file_size":100287,"modified_at":"2014/04/23 14:32:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46258,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_garden_by_the_bay {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"garden_by_the_bay.jpg","created_at":"2014/04/23 14:28:27 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:28:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:28:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"garden by the bay \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":126451,"modified_at":"2014/04/23 14:28:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46257,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fullthesea {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fullthesea.JPG","created_at":"2014/04/23 14:26:55 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:26:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:27:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e21\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":51410,"modified_at":"2014/04/23 14:27:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46256,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_olympic {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olympic.jpg","created_at":"2014/04/13 18:57:38 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:57:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e04\u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e04","asset_file_size":79341,"modified_at":"2014/04/13 19:03:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46077,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_germman {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"germman.jpg","created_at":"2014/04/13 18:50:15 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:50:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e43\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":89301,"modified_at":"2014/04/13 19:03:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46076,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_marianplus {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"marianplus.jpg","created_at":"2014/04/13 18:49:18 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:49:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e15\u0e38\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e17\u0e0b\u0e4c","asset_file_size":74964,"modified_at":"2014/04/13 19:03:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46075,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_noiswanstle {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"noiswanstle.jpg","created_at":"2014/04/13 18:47:42 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:47:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e43\u0e19\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e0a\u0e27\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e44\u0e15\u0e25\u0e4c","asset_file_size":81289,"modified_at":"2014/04/13 19:03:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46074,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_palace {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palace.jpg","created_at":"2014/04/13 18:45:54 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:45:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e19\u0e34\u0e21\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 ","asset_file_size":77575,"modified_at":"2014/04/13 19:03:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46073,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_zuzspitze {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Zuzspitze.jpg","created_at":"2014/04/13 18:44:31 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:44:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":58415,"modified_at":"2014/04/13 19:03:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46072,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_zugspitze2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"zugspitze2.jpg","created_at":"2014/04/13 18:43:37 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:43:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":50317,"modified_at":"2014/04/13 19:03:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46071,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pisitpong {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pisitpong.jpg","created_at":"2014/03/20 15:50:30 +0700","asset_updated_at":"2014/03/20 15:50:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/20 15:50:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e10\u0e4c\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c \u0e2b\u0e21\u0e37\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e10\u0e14\u0e35","asset_file_size":29222,"modified_at":"2014/03/20 15:50:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45553,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber3.jpg","created_at":"2014/03/19 17:01:56 +0700","asset_updated_at":"2014/03/19 17:01:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/19 17:02:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_file_size":63181,"modified_at":"2014/03/19 17:02:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45524,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber2.jpg","created_at":"2014/03/19 17:01:19 +0700","asset_updated_at":"2014/03/19 17:01:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/19 17:01:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_file_size":75749,"modified_at":"2014/03/19 17:01:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45523,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber1.jpg","created_at":"2014/03/19 17:00:38 +0700","asset_updated_at":"2014/03/19 17:00:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/19 17:00:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_file_size":79266,"modified_at":"2014/03/19 17:00:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45522,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sarapee8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarapee8.jpg","created_at":"2014/03/16 12:54:02 +0700","asset_updated_at":"2014/03/16 12:54:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 13:04:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":57289,"modified_at":"2014/03/16 13:04:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45495,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sarapee6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarapee6.jpg","created_at":"2014/03/16 11:26:32 +0700","asset_updated_at":"2014/03/16 11:26:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:26:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e32\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c ,\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e35\u0e48","asset_file_size":97525,"modified_at":"2014/03/16 11:26:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45488,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: