นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Ico64_img_6101 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_6101.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"C:\\Documents and Settings\\WARAPORN.C\\Desktop\\\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\\IMG_6101.1.jpg","created_at":"2009/03/09 13:38:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:09:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:09:13 +0700","id":13267,"asset_file_size":82833}
  • Ico64_logo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Logo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e011","created_at":"2009/03/02 12:14:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:06:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:06:06 +0700","id":13039,"asset_file_size":48077}
ขนาดย่อ: