นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_rubber_for_covid_5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","updated_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","created_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63505,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","modified_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":72269,"group_member_commentable":true}
  • Small_rubber_for_covid_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","updated_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","created_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63504,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","modified_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":51273,"group_member_commentable":true}
  • Small_rubber_for_covid_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","updated_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","created_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63503,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","modified_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":81490,"group_member_commentable":true}
  • Small_rubber_for_civid_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","updated_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","created_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","asset_file_name":"rubber_for_civid_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63502,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","modified_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":47095,"group_member_commentable":true}
  • Small_rubber_for_covid_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","updated_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","created_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63501,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","modified_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":250015,"group_member_commentable":true}
  • Small_ekwipoo {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","updated_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","created_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","asset_file_name":"ekwipoo.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63500,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","modified_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":21919,"group_member_commentable":true}
  • Small_d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","updated_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","created_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","asset_file_name":"d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63499,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2d\u0e38\u0e17\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c ","modified_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":16692,"group_member_commentable":true}
  • Small_rubber_shoes3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","updated_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","created_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63498,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","modified_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":54670,"group_member_commentable":true}
  • Small_rubber_shoes_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","updated_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","created_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63497,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","modified_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":118672,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: