นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2d\u0e38\u0e17\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c ","asset_updated_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","asset_file_name":"d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63499,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16692,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rubber_shoes3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63498,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54670,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rubber_shoes_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63497,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118672,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rubber_shoes_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63496,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121144,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_enviraon2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","asset_file_name":"enviraon2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63495,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104650,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","modified_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d. \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","asset_file_name":"95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63494,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62188,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","modified_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_jelfor2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63493,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29322,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","modified_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_jelfor2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e4c","asset_updated_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63492,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137144,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","modified_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_jelfor2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c","asset_updated_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63491,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146038,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","modified_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: