นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_rubber_for_covid_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","id":63506,"asset_file_size":46438}
  • Small_rubber_for_covid_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","id":63505,"asset_file_size":72269}
  • Small_rubber_for_covid_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","id":63504,"asset_file_size":51273}
  • Small_rubber_for_covid_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","id":63503,"asset_file_size":81490}
  • Small_rubber_for_civid_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_civid_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","id":63502,"asset_file_size":47095}
  • Small_rubber_for_covid_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","id":63501,"asset_file_size":250015}
  • Small_ekwipoo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ekwipoo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","created_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","id":63500,"asset_file_size":21919}
  • Small_d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2d\u0e38\u0e17\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c ","created_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","id":63499,"asset_file_size":16692}
  • Small_rubber_shoes3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_shoes3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","created_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","id":63498,"asset_file_size":54670}
Thumbnail Size: