นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63418,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173501,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63417,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164459,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63416,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":225132,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63415,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":286651,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","modified_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165896,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_surgicaltraining2020_feb1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","asset_file_name":"surgicaltraining2020_feb1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63413,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221462,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63412,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206746,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_surgicaltraning2020_feb4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","asset_file_name":"surgicaltraning2020_feb4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63411,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83969,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","modified_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_monkey_psu2020_feb {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e4d\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","asset_file_name":"monkey_psu2020_feb.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63410,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":224617,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","modified_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_liberalart_feb2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_updated_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","asset_file_name":"liberalart_feb2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63409,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169355,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","modified_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_n9399_psuth200130_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","asset_file_name":"n9399_PSUTH200130_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63408,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":162937,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","modified_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_senator_meet_jan2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","asset_file_name":"senator_meet_jan2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63407,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":230169,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","modified_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_senator_meet_jan2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","asset_file_name":"senator_meet_jan2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63406,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":285310,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","modified_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_south_teacher3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e23\u0e39\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","asset_file_name":"south_teacher3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63405,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85674,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_worldstar_student2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"WorldStar Student Awards 2019","asset_updated_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","asset_file_name":"worldstar_student2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63404,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133974,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_worldstar_student2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"WorldStar Student Awards 2019","asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","asset_file_name":"worldstar_student2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63403,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144261,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_world_star2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38 \u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","asset_file_name":"world_star2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184501,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_south_teacher2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","asset_file_name":"south_teacher2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130578,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_south_teacher1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","asset_file_name":"south_teacher1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63400,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168345,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_south_teacher {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","asset_file_name":"south_teacher.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63399,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140573,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_voluntern_camp2020-7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","asset_file_name":"voluntern_camp2020-7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63396,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80867,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_voluntern_camp2020-6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","asset_file_name":"voluntern_camp2020-6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63395,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214442,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_volunteer_camp2020_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63394,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206111,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_volunteer_camp2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63393,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213718,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_volunteer_camp2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:05 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63392,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":255679,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:46:47 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: