นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_bridsungame2020_2 {"asset_file_name":"bridsungame2020_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","updated_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":187296,"id":63424,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bridsungame2020_1 {"asset_file_name":"bridsungame2020_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","updated_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":225131,"id":63423,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_1581494365873 {"asset_file_name":"1581494365873.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","updated_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":198216,"id":63422,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_1581494380654 {"asset_file_name":"1581494380654.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","updated_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180161,"id":63421,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cover-jhsmr-36_no_21 {"asset_file_name":"Cover-JHSMR-36_no_21.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23Journal of Health Science and Medical Research","updated_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129931,"id":63420,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb5 {"asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","updated_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68658,"id":63419,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb4 {"asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","updated_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":173501,"id":63418,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb3 {"asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","updated_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":164459,"id":63417,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb2 {"asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","updated_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":225132,"id":63416,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_against_virus_nurse2020_feb1 {"asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","updated_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":286651,"id":63415,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb2 {"asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","updated_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165896,"id":63414,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_surgicaltraining2020_feb1 {"asset_file_name":"surgicaltraining2020_feb1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","updated_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":221462,"id":63413,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_surgicaltraining2010_feb {"asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","updated_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":206746,"id":63412,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_surgicaltraning2020_feb4 {"asset_file_name":"surgicaltraning2020_feb4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","updated_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83969,"id":63411,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_monkey_psu2020_feb {"asset_file_name":"monkey_psu2020_feb.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e4d\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","updated_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":224617,"id":63410,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_liberalart_feb2020 {"asset_file_name":"liberalart_feb2020.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","updated_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":169355,"id":63409,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_n9399_psuth200130_10 {"asset_file_name":"n9399_PSUTH200130_10.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","updated_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162937,"id":63408,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_senator_meet_jan2020_2 {"asset_file_name":"senator_meet_jan2020_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","updated_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":230169,"id":63407,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_senator_meet_jan2020_1 {"asset_file_name":"senator_meet_jan2020_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","updated_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":285310,"id":63406,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_south_teacher3 {"asset_file_name":"south_teacher3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e23\u0e39\u0e43\u0e15\u0e49","updated_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":85674,"id":63405,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_worldstar_student2020_2 {"asset_file_name":"worldstar_student2020_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"WorldStar Student Awards 2019","updated_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":133974,"id":63404,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_worldstar_student2020_1 {"asset_file_name":"worldstar_student2020_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"WorldStar Student Awards 2019","updated_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144261,"id":63403,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_world_star2020_3 {"asset_file_name":"world_star2020_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38 \u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4","updated_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":184501,"id":63402,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_south_teacher2 {"asset_file_name":"south_teacher2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","updated_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130578,"id":63401,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_south_teacher1 {"asset_file_name":"south_teacher1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","updated_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":168345,"id":63400,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: