นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_phuketroute1 {"modified_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","id":62947,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"phuketroute1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2019/05/24 16:48:23 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":166694}
  • Small_phuketroute {"modified_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","id":62946,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"phuketroute.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":178672}
  • Small_coffee2019 {"modified_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","id":62945,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"coffee2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","created_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76693}
  • Small_pun {"modified_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","id":62944,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pun.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21","created_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":117405}
  • Small_grape {"modified_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","id":62943,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"grape.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":156778}
  • Small_perl_making {"modified_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","id":62942,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"perl_making.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","created_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":142810}
  • Small_perl_farm {"modified_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","id":62941,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"perl_farm.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","created_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":131128}
  • Small_rector_phuket {"modified_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","id":62940,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rector_phuket.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":184098}
  • Small_rector_vice_rector {"modified_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","id":62939,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"rector_vice_rector.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","created_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110650}
Thumbnail Size: