นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_against_virus_nurse2020_feb3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","id":63417,"asset_file_size":164459}
 • Ico64_against_virus_nurse2020_feb2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","id":63416,"asset_file_size":225132}
 • Ico64_against_virus_nurse2020_feb1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","id":63415,"asset_file_size":286651}
 • Ico64_surgicaltraining2010_feb2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","id":63414,"asset_file_size":165896}
 • Ico64_surgicaltraining2020_feb1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2020_feb1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","id":63413,"asset_file_size":221462}
 • Ico64_surgicaltraining2010_feb {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","created_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","id":63412,"asset_file_size":206746}
 • Ico64_surgicaltraning2020_feb4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraning2020_feb4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","created_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","id":63411,"asset_file_size":83969}
 • Ico64_monkey_psu2020_feb {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monkey_psu2020_feb.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e4d\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","created_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","id":63410,"asset_file_size":224617}
 • Ico64_liberalart_feb2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"liberalart_feb2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","created_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","id":63409,"asset_file_size":169355}
 • Ico64_n9399_psuth200130_10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n9399_PSUTH200130_10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","id":63408,"asset_file_size":162937}
 • Ico64_senator_meet_jan2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"senator_meet_jan2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","id":63407,"asset_file_size":230169}
 • Ico64_senator_meet_jan2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"senator_meet_jan2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","id":63406,"asset_file_size":285310}
 • Ico64_south_teacher3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e23\u0e39\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","id":63405,"asset_file_size":85674}
 • Ico64_worldstar_student2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worldstar_student2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"WorldStar Student Awards 2019","created_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","id":63404,"asset_file_size":133974}
 • Ico64_worldstar_student2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worldstar_student2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"WorldStar Student Awards 2019","created_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","id":63403,"asset_file_size":144261}
 • Ico64_world_star2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"world_star2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38 \u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4","created_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","id":63402,"asset_file_size":184501}
 • Ico64_south_teacher2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","id":63401,"asset_file_size":130578}
 • Ico64_south_teacher1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","id":63400,"asset_file_size":168345}
 • Ico64_south_teacher {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","id":63399,"asset_file_size":140573}
 • Ico64_voluntern_camp2020-7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"voluntern_camp2020-7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","id":63396,"asset_file_size":80867}
 • Ico64_voluntern_camp2020-6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"voluntern_camp2020-6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","id":63395,"asset_file_size":214442}
 • Ico64_volunteer_camp2020_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","id":63394,"asset_file_size":206111}
 • Ico64_volunteer_camp2020_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","id":63393,"asset_file_size":213718}
 • Ico64_volunteer_camp2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/01/20 16:46:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","id":63392,"asset_file_size":255679}
 • Ico64_volunteer_camp2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"7 \u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","created_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","id":63391,"asset_file_size":263476}
 • Ico64_children_day15jan63_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","id":63390,"asset_file_size":190321}
 • Ico64_children_day15jan63_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","id":63389,"asset_file_size":56382}
 • Ico64_children_day15jan63_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","id":63388,"asset_file_size":42598}
 • Ico64_children_day15jan63_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","created_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","id":63387,"asset_file_size":197214}
 • Ico64_children_day15jan63_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","created_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","id":63386,"asset_file_size":179099}
 • Ico64_children_day15jan63_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","created_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","id":63385,"asset_file_size":180553}
 • Ico64_children_day12jan63_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day12jan63_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 1,500 \u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e08\u0e34\u0e15\u0e28\u0e23\u0e31\u0e17\u0e18\u0e32","created_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","id":63384,"asset_file_size":194578}
 • Ico64_moneyforstudy2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"moneyforstudy2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32,\u0e21.\u0e2d.","created_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","id":63383,"asset_file_size":181981}
 • Ico64_moneyforstudy2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"moneyforstudy2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e19\u0e28.\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e01\u0e22\u0e28.\u0e22\u0e49\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","created_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","id":63382,"asset_file_size":164783}
 • Ico64_psu_showcase8jac2020_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","created_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","id":63381,"asset_file_size":120452}
 • Ico64_psu_showcase8jac2020_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","created_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","id":63380,"asset_file_size":159136}
ขนาดย่อ: