นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_korarit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"korarit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e23\u0e24\u0e15 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21","created_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","id":63534,"asset_file_size":94160}
  • Small_usa2020 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"usa2020.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e29\u0e32 \u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","created_at":"2020/07/14 11:43:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:43:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/14 11:43:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/14 11:43:29 +0700","id":63533,"asset_file_size":70542}
  • Small_animal_hospital_14july2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"animal_hospital_14july2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","created_at":"2020/07/14 11:41:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:41:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/14 11:41:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/14 11:41:18 +0700","id":63532,"asset_file_size":68375}
  • Small_n9619_s {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n9619_s.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2020/07/14 11:40:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:40:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/14 11:40:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/14 11:40:27 +0700","id":63531,"asset_file_size":596613}
  • Small_animal_hospital_14july2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"animal_hospital_14july2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2020/07/14 11:39:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:39:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/14 11:39:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/14 11:39:15 +0700","id":63530,"asset_file_size":533851}
  • Small_prevent_2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","id":63510,"asset_file_size":146463}
  • Small_prevent_2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","id":63509,"asset_file_size":110814}
  • Small_prevent_2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","id":63508,"asset_file_size":185956}
  • Small_ekwipoo1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ekwipoo1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","created_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","id":63507,"asset_file_size":11881}
ขนาดย่อ: