นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_jelfor2020_1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":146038,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63491,"created_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_1.jpg","updated_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_jelfor2020_3 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/30 14:39:01 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":63648,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63490,"created_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_3.jpg","updated_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":2,"asset_updated_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","description":"\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","last_commented_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","asset_processing":false}
 • Tiny_infrared_4 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":257632,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63489,"created_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","asset_file_name":"infrared_4.jpg","updated_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","description":"infared4","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_infrared2020_3jpg {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":91076,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63488,"created_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","asset_file_name":"infrared2020_3jpg.jpg","updated_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_infrared2020_2jpg {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":145495,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63487,"created_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","asset_file_name":"infrared2020_2jpg.jpg","updated_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_infrared2020_1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":99374,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63486,"created_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","asset_file_name":"infrared2020_1.jpg","updated_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psu_help_st2020 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":114277,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63472,"created_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","asset_file_name":"psu_help_st2020.jpg","updated_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_teamphuket3 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":267995,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63471,"created_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","asset_file_name":"teamphuket3.jpg","updated_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_teamphuket2 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":44995,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63470,"created_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","asset_file_name":"teamphuket2.jpg","updated_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_teamtophuket2 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":249983,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63469,"created_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","asset_file_name":"teamtophuket2.jpg","updated_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_teamtophuket1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":235887,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63468,"created_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","asset_file_name":"teamtophuket1.jpg","updated_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_teamtophuket {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":107327,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63467,"created_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","asset_file_name":"teamtophuket.jpg","updated_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_checkvirus_covid2020 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":182096,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63466,"created_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","asset_file_name":"checkvirus_covid2020.jpg","updated_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_checkvirus_covid2020-1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":114114,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63465,"created_at":"2020/04/03 16:59:14 +0700","asset_file_name":"checkvirus_covid2020-1.jpg","updated_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/03 16:59:56 +0700","description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_checkvirus_covid2020_2 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":46873,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63464,"created_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","asset_file_name":"checkvirus_covid2020_2.jpg","updated_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","description":"\u0e18\u0e35\u0e23\u0e01\u0e21\u0e25 \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_6 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":137130,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63463,"created_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_6.jpg","updated_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_5 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":164765,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63462,"created_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_5.jpg","updated_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_4 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":130535,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63461,"created_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_4.jpg","updated_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_3 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":150976,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63460,"created_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_3.jpg","updated_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_2 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":118859,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63459,"created_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_2.jpg","updated_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psuhospital_covid2022_1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":192904,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63458,"created_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_1.jpg","updated_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_psuhospital_covid2020 {"commentable":true,"modified_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":238225,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63457,"created_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2020.png","updated_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pawthai_4 {"commentable":true,"modified_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":252688,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63452,"created_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","asset_file_name":"pawthai_4.jpg","updated_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pawthai2020_3 {"commentable":true,"modified_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":198977,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63451,"created_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","asset_file_name":"pawthai2020_3.jpg","updated_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_pawthai2020_1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":209394,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63450,"created_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","asset_file_name":"pawthai2020_1.jpg","updated_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: