นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_paitoon_resize {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":24455,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63542,"created_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","asset_file_name":"paitoon_resize.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","description":"paitoon","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_piroon {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":148956,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63541,"created_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","asset_file_name":"piroon.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pornprawee {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":123854,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63540,"created_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","asset_file_name":"pornprawee.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","description":"\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e27\u0e4a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_paitoon {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":75946,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63539,"created_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","asset_file_name":"paitoon.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","description":"\u0e44\u0e1e\u0e11\u0e39\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e17\u0e2d\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_batik3 {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":231115,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63538,"created_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","asset_file_name":"batik3.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_batik1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":135002,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63537,"created_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","asset_file_name":"batik1.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_bg-minetra1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":80793,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63536,"created_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","asset_file_name":"bg-minetra1.png","updated_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","description":"\u0e21\u0e34\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pitchaya {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":48722,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63535,"created_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","asset_file_name":"pitchaya.jpg","updated_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","description":"\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_korarit {"commentable":true,"modified_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":94160,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63534,"created_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","asset_file_name":"korarit.jpg","updated_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e24\u0e15 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: