นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_joywithpsu_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"joywithpsu_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2018/07/25 15:06:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/25 15:06:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/25 15:06:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/25 15:06:30 +0700","id":62418,"asset_file_size":296120}
 • Tiny_joywithpsu_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"joywithpsu_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2018/07/25 15:05:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/25 15:05:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/25 15:05:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/25 15:05:49 +0700","id":62417,"asset_file_size":212389}
 • Tiny_preeya_datearan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"preeya_datearan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e23\u0e31\u0e0d ","created_at":"2018/07/24 16:46:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 16:46:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 16:46:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 16:46:34 +0700","id":62415,"asset_file_size":90170}
 • Tiny_pudding {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"pudding.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e38\u0e14\u0e14\u0e34\u0e49\u0e07\u0e44\u0e02\u0e48\u0e02\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e43\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e22\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e07","created_at":"2018/07/24 16:44:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 16:44:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 16:44:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 16:44:12 +0700","id":62414,"asset_file_size":456826}
 • Tiny_vatcharee {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vatcharee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e35 \u0e2a\u0e35\u0e2b\u0e4c\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 ","created_at":"2018/07/24 16:43:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 16:43:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 16:43:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 16:43:31 +0700","id":62413,"asset_file_size":28319}
 • Tiny_nurse45years_8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse45years_8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:32:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 15:32:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 15:32:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 15:32:29 +0700","id":62412,"asset_file_size":316039}
 • Tiny_nurese45years_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurese45years_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:32:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 15:32:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 15:32:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 15:32:13 +0700","id":62411,"asset_file_size":336043}
 • Tiny_nurse45years_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse45years_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:31:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 15:31:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 15:31:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 15:31:31 +0700","id":62410,"asset_file_size":354056}
 • Tiny_nurse45years_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse45years_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:30:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 15:30:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 15:30:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 15:30:40 +0700","id":62409,"asset_file_size":353550}
 • Tiny_nurese45_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurese45_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:29:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 15:29:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 15:29:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 15:29:34 +0700","id":62408,"asset_file_size":353550}
 • Tiny_nures45years_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nures45years_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:29:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 15:29:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 15:29:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 15:29:13 +0700","id":62407,"asset_file_size":337118}
 • Tiny_nurse45years_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse45years_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:28:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 15:28:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 15:28:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 15:28:31 +0700","id":62406,"asset_file_size":378763}
 • Tiny_nurse45years_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse45years_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e3245\u0e1b\u0e35 \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/07/24 15:27:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 15:27:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 15:28:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 15:28:00 +0700","id":62405,"asset_file_size":320636}
 • Tiny_science_sign2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_sign2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21","created_at":"2018/07/11 11:23:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/11 11:23:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/11 11:23:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/11 11:23:23 +0700","id":62391,"asset_file_size":330317}
 • Tiny_science_sign2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_sign2018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e04\u0e17\u0e25\u0e35\u0e22\u0e32 2 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e40\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23 ","created_at":"2018/07/11 11:08:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/11 11:08:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/11 11:08:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/11 11:08:38 +0700","id":62390,"asset_file_size":362048}
 • Tiny_swiss_award2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"swiss_award2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32 10 \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201c46th International Exhibition of Invention Geneva\" \u0e13 \u0e19\u0e04\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e35\u0e27\u0e32 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a","created_at":"2018/07/11 10:47:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/11 10:47:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/11 10:47:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/11 10:47:15 +0700","id":62389,"asset_file_size":303542}
 • Tiny_swiss_award2018_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"swiss_award2018_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32 10 \u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25 \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201c46th International Exhibition of Invention Geneva\" \u0e13 \u0e19\u0e04\u0e23\u0e40\u0e08\u0e19\u0e35\u0e27\u0e32 \u0e2a\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a","created_at":"2018/07/11 10:46:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/11 10:46:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/11 10:46:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/11 10:46:44 +0700","id":62388,"asset_file_size":307276}
 • Tiny_depa2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"depa2018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"Depa","created_at":"2018/07/11 10:03:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/11 10:03:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/11 10:03:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/11 10:03:45 +0700","id":62387,"asset_file_size":197221}
 • Tiny_supatra2018_june {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"supatra2018_june.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:40:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/09 15:40:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/09 15:40:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/09 15:40:14 +0700","id":62386,"asset_file_size":11576}
 • Tiny_asian_torism_june2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asian_torism_june2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:25:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/09 15:25:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/09 15:25:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/09 15:25:45 +0700","id":62385,"asset_file_size":442870}
 • Tiny_asiantorism2018_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asiantorism2018_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:21:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/09 15:21:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/09 15:21:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/09 15:21:23 +0700","id":62384,"asset_file_size":87559}
 • Tiny_asian_torism_june2018_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asian_torism_june2018_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:20:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/09 15:20:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/09 15:20:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/09 15:20:46 +0700","id":62383,"asset_file_size":256692}
 • Tiny_asian_torism_june2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asian_torism_june2018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2018/07/09 15:19:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/09 15:19:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/09 15:19:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/09 15:19:09 +0700","id":62382,"asset_file_size":319992}
 • Tiny_kingthink_may2061_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kingthink_may2061_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e14\u0e33\u0e23\u0e34","created_at":"2018/07/09 11:14:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/09 11:14:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/09 11:14:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/09 11:14:24 +0700","id":62381,"asset_file_size":501807}
 • Tiny_kingthink_may2061_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kingthink_may2061_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e14\u0e33\u0e23\u0e34","created_at":"2018/07/09 11:13:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/09 11:13:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/09 11:13:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/09 11:13:53 +0700","id":62380,"asset_file_size":524797}
ขนาดย่อ: