นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_innoem3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":115913,"modified_at":"2020/08/18 14:45:30 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/08/18 14:45:25 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63556,"updated_at":"2020/08/18 14:45:30 +0700","asset_file_name":"innoem3.jpg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:25 +0700"}
  • Small_innoem1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":115981,"modified_at":"2020/08/18 14:45:08 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/08/18 14:45:05 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63555,"updated_at":"2020/08/18 14:45:08 +0700","asset_file_name":"innoem1.jpg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:05 +0700"}
  • Small_innoem6 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":66160,"modified_at":"2020/08/18 14:44:51 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/08/18 14:44:47 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63554,"updated_at":"2020/08/18 14:44:51 +0700","asset_file_name":"innoem6.jpg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","asset_updated_at":"2020/08/18 14:44:47 +0700"}
  • Small_greenoffice7aug20202_2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":154748,"modified_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63553,"updated_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_2.jpg","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700"}
  • Small_greenoffice7aug20202_1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":129940,"modified_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63552,"updated_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_1.jpg","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700"}
  • Small_greenoffice7aug20202 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":124622,"modified_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63551,"updated_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202.jpg","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700"}
  • Small_greenoffice7aug_2020_3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":188515,"modified_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63550,"updated_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug_2020_3.jpg","description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700"}
  • Small_piroon_resize {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":44023,"modified_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63544,"updated_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","asset_file_name":"piroon_resize.jpg","description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700"}
  • Small_pornprawee_resize {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":38248,"modified_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63543,"updated_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","asset_file_name":"pornprawee_resize.jpg","description":"pornprawee","asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700"}
ขนาดย่อ: