นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pitchaya {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":48722,"modified_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63535,"updated_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","asset_file_name":"pitchaya.jpg","description":"\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700"}
 • Tiny_korarit {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":94160,"modified_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63534,"updated_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","asset_file_name":"korarit.jpg","description":"\u0e01\u0e23\u0e24\u0e15 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21","asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700"}
 • Tiny_usa2020 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":70542,"modified_at":"2020/07/14 11:43:29 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/07/14 11:43:27 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"id":63533,"updated_at":"2020/07/14 11:43:29 +0700","asset_file_name":"usa2020.png","description":"\u0e2d\u0e38\u0e29\u0e32 \u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2020/07/14 11:43:27 +0700"}
 • Tiny_animal_hospital_14july2020_2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":68375,"modified_at":"2020/07/14 11:41:18 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/07/14 11:41:17 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63532,"updated_at":"2020/07/14 11:41:18 +0700","asset_file_name":"animal_hospital_14july2020_2.jpg","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2020/07/14 11:41:17 +0700"}
 • Tiny_n9619_s {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":596613,"modified_at":"2020/07/14 11:40:27 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/07/14 11:40:24 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63531,"updated_at":"2020/07/14 11:40:27 +0700","asset_file_name":"n9619_s.jpg","description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2020/07/14 11:40:24 +0700"}
 • Tiny_animal_hospital_14july2020 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":533851,"modified_at":"2020/07/14 11:39:15 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/07/14 11:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63530,"updated_at":"2020/07/14 11:39:15 +0700","asset_file_name":"animal_hospital_14july2020.jpg","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/07/14 11:39:12 +0700"}
 • Tiny_prevent_2020_3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":146463,"modified_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63510,"updated_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","asset_file_name":"prevent_2020_3.jpg","description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700"}
 • Tiny_prevent_2020_2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":110814,"modified_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63509,"updated_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","asset_file_name":"prevent_2020_2.jpg","description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700"}
 • Tiny_prevent_2020_1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":185956,"modified_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63508,"updated_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","asset_file_name":"prevent_2020_1.jpg","description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700"}
 • Tiny_ekwipoo1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":11881,"modified_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63507,"updated_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","asset_file_name":"ekwipoo1.jpg","description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_updated_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700"}
 • Tiny_rubber_for_covid_7 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":46438,"modified_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63506,"updated_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_7.jpg","description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700"}
 • Tiny_rubber_for_covid_5 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":72269,"modified_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63505,"updated_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_5.jpg","description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700"}
 • Tiny_rubber_for_covid_4 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":51273,"modified_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63504,"updated_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_4.jpg","description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700"}
 • Tiny_rubber_for_covid_3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":81490,"modified_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63503,"updated_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_3.jpg","description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700"}
 • Tiny_rubber_for_civid_2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":47095,"modified_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63502,"updated_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","asset_file_name":"rubber_for_civid_2.jpg","description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700"}
 • Tiny_rubber_for_covid_1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":250015,"modified_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63501,"updated_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_1.jpg","description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700"}
 • Tiny_ekwipoo {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":21919,"modified_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63500,"updated_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","asset_file_name":"ekwipoo.jpg","description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_updated_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700"}
 • Tiny_d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":16692,"modified_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63499,"updated_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","asset_file_name":"d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg","description":"\u0e14\u0e23.\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2d\u0e38\u0e17\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c ","asset_updated_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700"}
 • Tiny_rubber_shoes3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":54670,"modified_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63498,"updated_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes3.jpg","description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700"}
 • Tiny_rubber_shoes_2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":118672,"modified_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63497,"updated_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes_2.jpg","description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700"}
 • Tiny_rubber_shoes_1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":121144,"modified_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63496,"updated_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes_1.jpg","description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700"}
 • Tiny_enviraon2020_1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":104650,"modified_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63495,"updated_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","asset_file_name":"enviraon2020_1.jpg","description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700"}
 • Tiny_95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":62188,"modified_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63494,"updated_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","asset_file_name":"95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o.jpg","description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d. \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700"}
 • Tiny_jelfor2020_4 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":29322,"modified_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63493,"updated_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_4.jpg","description":"\u0e14\u0e23.\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700"}
 • Tiny_jelfor2020_2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":137144,"modified_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":63492,"updated_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_2.jpg","description":"\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e4c","asset_updated_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700"}
ขนาดย่อ: