นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_innoem4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"innoem4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","created_at":"2020/08/18 14:45:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/08/18 14:46:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/08/18 14:46:01 +0700","id":63557,"asset_file_size":137241}
  • Small_innoem3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"innoem3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","created_at":"2020/08/18 14:45:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/08/18 14:45:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/08/18 14:45:30 +0700","id":63556,"asset_file_size":115913}
  • Small_innoem1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"innoem1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","created_at":"2020/08/18 14:45:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:45:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/08/18 14:45:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/08/18 14:45:08 +0700","id":63555,"asset_file_size":115981}
  • Small_innoem6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"innoem6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","created_at":"2020/08/18 14:44:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:44:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/08/18 14:44:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/08/18 14:44:51 +0700","id":63554,"asset_file_size":66160}
  • Small_greenoffice7aug20202_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","id":63553,"asset_file_size":154748}
  • Small_greenoffice7aug20202_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","id":63552,"asset_file_size":129940}
  • Small_greenoffice7aug20202 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"greenoffice7aug20202.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","id":63551,"asset_file_size":124622}
  • Small_greenoffice7aug_2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"greenoffice7aug_2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","created_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","id":63550,"asset_file_size":188515}
  • Small_piroon_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"piroon_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","created_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","id":63544,"asset_file_size":44023}
ขนาดย่อ: