นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_greenoffice7aug_2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug_2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188515,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_piroon_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","asset_file_name":"piroon_resize.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44023,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pornprawee_resize {"member_only_commentable":false,"description":"pornprawee","asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","asset_file_name":"pornprawee_resize.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63543,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38248,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_paitoon_resize {"member_only_commentable":false,"description":"paitoon","asset_updated_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","asset_file_name":"paitoon_resize.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63542,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24455,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_piroon {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","asset_file_name":"piroon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63541,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148956,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pornprawee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e27\u0e4a","asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","asset_file_name":"pornprawee.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63540,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123854,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_paitoon {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1e\u0e11\u0e39\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e17\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","asset_file_name":"paitoon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63539,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75946,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_batik3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","asset_file_name":"batik3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63538,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231115,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_batik1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","asset_file_name":"batik1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63537,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135002,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: