นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_rubber_for_covid_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","id":63506,"asset_file_size":46438}
 • Ico64_rubber_for_covid_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","id":63505,"asset_file_size":72269}
 • Ico64_rubber_for_covid_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","id":63504,"asset_file_size":51273}
 • Ico64_rubber_for_covid_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","id":63503,"asset_file_size":81490}
 • Ico64_rubber_for_civid_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_civid_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","id":63502,"asset_file_size":47095}
 • Ico64_rubber_for_covid_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","created_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","id":63501,"asset_file_size":250015}
 • Ico64_ekwipoo {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ekwipoo.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","created_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","id":63500,"asset_file_size":21919}
 • Ico64_d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2d\u0e38\u0e17\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c ","created_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","id":63499,"asset_file_size":16692}
 • Ico64_rubber_shoes3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_shoes3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","created_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","id":63498,"asset_file_size":54670}
 • Ico64_rubber_shoes_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_shoes_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","created_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","id":63497,"asset_file_size":118672}
 • Ico64_rubber_shoes_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_shoes_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","created_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","id":63496,"asset_file_size":121144}
 • Ico64_enviraon2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"enviraon2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","created_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","id":63495,"asset_file_size":104650}
 • Ico64_95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d. \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","created_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","id":63494,"asset_file_size":62188}
 • Ico64_jelfor2020_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","created_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","id":63493,"asset_file_size":29322}
 • Ico64_jelfor2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e4c","created_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","id":63492,"asset_file_size":137144}
 • Ico64_jelfor2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c","created_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","id":63491,"asset_file_size":146038}
 • Ico64_jelfor2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","created_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/30 14:39:01 +0700","id":63490,"asset_file_size":63648}
 • Ico64_infrared_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"infared4","created_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","id":63489,"asset_file_size":257632}
 • Ico64_infrared2020_3jpg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_3jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","created_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","id":63488,"asset_file_size":91076}
 • Ico64_infrared2020_2jpg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_2jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","created_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","id":63487,"asset_file_size":145495}
 • Ico64_infrared2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","created_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","id":63486,"asset_file_size":99374}
 • Ico64_psu_help_st2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_help_st2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14","created_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","id":63472,"asset_file_size":114277}
 • Ico64_teamphuket3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamphuket3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","id":63471,"asset_file_size":267995}
 • Ico64_teamphuket2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamphuket2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","id":63470,"asset_file_size":44995}
 • Ico64_teamtophuket2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamtophuket2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","id":63469,"asset_file_size":249983}
 • Ico64_teamtophuket1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamtophuket1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","id":63468,"asset_file_size":235887}
 • Ico64_teamtophuket {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamtophuket.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","id":63467,"asset_file_size":107327}
 • Ico64_checkvirus_covid2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"checkvirus_covid2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","created_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","id":63466,"asset_file_size":182096}
 • Ico64_checkvirus_covid2020-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"checkvirus_covid2020-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","created_at":"2020/04/03 16:59:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 16:59:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","id":63465,"asset_file_size":114114}
 • Ico64_checkvirus_covid2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"checkvirus_covid2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e35\u0e23\u0e01\u0e21\u0e25 \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","id":63464,"asset_file_size":46873}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","id":63463,"asset_file_size":137130}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","id":63462,"asset_file_size":164765}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","id":63461,"asset_file_size":130535}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","id":63460,"asset_file_size":150976}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","id":63459,"asset_file_size":118859}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","id":63458,"asset_file_size":192904}
ขนาดย่อ: