นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_logo {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:10 +0700","updated_at":"2011/05/31 17:06:06 +0700","created_at":"2009/03/02 12:14:41 +0700","asset_file_name":"Logo.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":13039,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e011","modified_at":"2011/05/31 17:06:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":48077,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: