นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_group {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"group.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"group","created_at":"2010/06/02 14:38:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","id":23176,"asset_file_size":74346}
  • Small_shell {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shell.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"shell","created_at":"2010/06/02 14:38:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:19 +0700","id":23175,"asset_file_size":41024}
  • Small_dscf3601 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3601.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e30\u0e19\u0e301\u003C/p\u003E","created_at":"2010/06/02 10:52:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","id":23172,"asset_file_size":31911}
  • Small_dscf3695 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3695.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"jana6","created_at":"2010/06/02 10:38:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","id":23171,"asset_file_size":33664}
  • Small_dscf3689 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3689.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ejana5\u003C/p\u003E","created_at":"2010/06/02 10:38:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","id":23170,"asset_file_size":37938}
  • Small_dscf3681 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3681.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e30\u0e19\u0e304\u003C/p\u003E","created_at":"2010/06/02 10:37:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","id":23169,"asset_file_size":43940}
  • Small_dscf3669 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3669.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"jana3","created_at":"2010/06/02 10:37:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:16 +0700","id":23168,"asset_file_size":39389}
  • Small_dscf3645 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3645.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ejana2\u003C/p\u003E","created_at":"2010/06/02 10:36:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:15 +0700","id":23167,"asset_file_size":35453}
  • Small_dsc_0642 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0642.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"fat6","created_at":"2010/05/31 13:47:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","id":23137,"asset_file_size":85510}
ขนาดย่อ: