นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_commu3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e083","created_at":"2010/08/13 19:00:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","id":24221,"asset_file_size":42170}
  • Small_commu2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e082","created_at":"2010/08/13 19:00:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","id":24220,"asset_file_size":40914}
  • Small_commu1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e081\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/13 18:59:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","id":24219,"asset_file_size":39220}
  • Small_fly {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fly.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"fly","created_at":"2010/08/01 14:46:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","id":24025,"asset_file_size":104108}
  • Small_dscf0383 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0383.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E6\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/01 14:28:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","id":24023,"asset_file_size":104108}
  • Small_dscf0374 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0374.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c3","created_at":"2010/08/01 12:52:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","id":24021,"asset_file_size":102384}
  • Small_dscf0365 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0365.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c1","created_at":"2010/08/01 12:51:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","id":24020,"asset_file_size":91446}
  • Small_dscf0394 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0394.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/01 12:49:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","id":24019,"asset_file_size":80552}
  • Small_headerdiet {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HeaderDiet.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","created_at":"2010/06/15 10:54:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:11:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:11:55 +0700","id":23365,"asset_file_size":27472}
ขนาดย่อ: