นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_man1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"man1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"man1","created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28128,"asset_file_size":51356}
  • Small_man {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"man.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"man","created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","id":28127,"asset_file_size":40763}
  • Small_psu_100 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_100.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind0.1","created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","id":28122,"asset_file_size":52827}
  • Small_psu_094 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_094.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind011","created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","id":28121,"asset_file_size":62141}
  • Small_psu_077 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_077.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind010","created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28120,"asset_file_size":64051}
  • Small_psu_076 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_076.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28119,"asset_file_size":58560}
  • Small_psu_075 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_075.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28118,"asset_file_size":56561}
  • Small_psu_073 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_073.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind08","created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28117,"asset_file_size":59271}
  • Small_psu_064 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_064.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"blind07","created_at":"2011/05/02 10:29:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","id":28116,"asset_file_size":65035}
ขนาดย่อ: