นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_computer_law2018_1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"computer_law2018_1.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14 \u0e1e.\u0e23.\u0e1a.\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/11/29 12:49:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/29 12:49:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/29 12:49:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/29 12:49:06 +0700","id":62628,"asset_file_size":71921}
 • Tiny_computer_law2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"computer_law2018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e.\u0e23.\u0e1a.\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/11/29 10:48:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/29 10:48:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/29 10:48:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/29 10:48:33 +0700","id":62627,"asset_file_size":472343}
 • Tiny_southerbookfair3november2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southerbookfair3november2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/11/06 16:47:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/06 16:47:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/06 16:47:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/06 16:47:14 +0700","id":62602,"asset_file_size":414666}
 • Tiny_southerbookfair3november2018_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southerbookfair3november2018_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/11/06 16:39:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/11/06 16:39:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/11/06 16:39:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/11/06 16:39:22 +0700","id":62601,"asset_file_size":388046}
 • Tiny_galadinner1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"galadinner1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/10/12 17:41:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/10/12 17:41:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/10/12 17:41:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/10/12 17:41:21 +0700","id":62580,"asset_file_size":144367}
 • Tiny_galadinner {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"galadinner.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/10/12 17:40:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/10/12 17:40:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/10/12 17:40:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/10/12 17:40:44 +0700","id":62579,"asset_file_size":249359}
 • Tiny_goodforking9_12oct_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"goodforking9_12oct_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e0a\u0e27\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e48\u0e2d","created_at":"2018/10/12 17:27:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/10/12 17:27:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/10/12 17:27:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/10/12 17:27:25 +0700","id":62578,"asset_file_size":258063}
 • Tiny_goodforking9_12oct_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"goodforking9_12oct_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e48\u0e2d \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22 \u0e23.9","created_at":"2018/10/12 17:26:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/10/12 17:26:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/10/12 17:26:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/10/12 17:26:34 +0700","id":62577,"asset_file_size":304815}
 • Tiny_king9_psu_13oct2018 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"king9_psu_13oct2018.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e33\u0e25\u0e36\u0e01 \u0e23.9","created_at":"2018/10/10 16:22:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/10/10 16:22:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/10/10 16:22:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/10/10 16:22:41 +0700","id":62576,"asset_file_size":431037}
 • Tiny_sartduensip3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sartduensip3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a ","created_at":"2018/10/08 15:13:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/10/08 15:13:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/10/08 15:13:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/10/08 15:13:16 +0700","id":62575,"asset_file_size":326724}
 • Tiny_sartduensip2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sartduensip2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","created_at":"2018/10/08 15:12:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/10/08 15:12:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/10/08 15:12:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/10/08 15:12:20 +0700","id":62574,"asset_file_size":353816}
 • Tiny_sartduensip1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sartduensip1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","created_at":"2018/10/08 15:11:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/10/08 15:11:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/10/08 15:11:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/10/08 15:11:24 +0700","id":62573,"asset_file_size":320814}
 • Tiny_asian7september2018_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asian7september2018_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e14\u0e23.\u0e16\u0e19\u0e31\u0e14 \u0e04\u0e2d\u0e21\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/09/09 15:39:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/09/09 15:39:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/09/09 15:39:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/09/09 15:39:38 +0700","id":62530,"asset_file_size":285491}
 • Tiny_asian7september2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asian7september2018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e14\u0e23.\u0e16\u0e19\u0e31\u0e14 \u0e04\u0e2d\u0e21\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/09/09 15:38:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/09/09 15:38:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/09/09 15:38:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/09/09 15:38:46 +0700","id":62529,"asset_file_size":434531}
 • Tiny_mahidolday2018_2jpg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mahidolday2018_2jpg.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e252561","created_at":"2018/09/09 15:23:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/09/09 15:23:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/09/09 15:23:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/09/09 15:23:15 +0700","id":62528,"asset_file_size":224651}
 • Tiny_mahidolday2018_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mahidolday2018_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e252561","created_at":"2018/09/09 15:22:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/09/09 15:22:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/09/09 15:22:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/09/09 15:22:33 +0700","id":62527,"asset_file_size":280381}
 • Tiny_scbgivetrain {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"scbgivetrain.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2018/09/09 14:30:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/09/09 14:30:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/09/09 14:30:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/09/09 14:30:45 +0700","id":62526,"asset_file_size":409513}
 • Tiny_mou_otop {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mou_otop.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","created_at":"2018/09/09 14:06:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/09/09 14:06:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/09/09 14:06:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/09/09 14:06:58 +0700","id":62525,"asset_file_size":374812}
 • Tiny_law_isalam2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"law_isalam2018.2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e25\u0e32\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23","created_at":"2018/08/24 17:29:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 17:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 17:29:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 17:29:55 +0700","id":62488,"asset_file_size":266772}
 • Tiny_law_isalam2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"law_isalam2018.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e25\u0e32\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23","created_at":"2018/08/24 17:26:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 17:27:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 17:27:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 17:27:49 +0700","id":62487,"asset_file_size":266772}
 • Tiny_traffic16aug2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"traffic16aug2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23","created_at":"2018/08/24 11:12:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 11:12:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 11:12:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 11:12:04 +0700","id":62486,"asset_file_size":333024}
 • Tiny_traffic16aug2018_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"traffic16aug2018_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23","created_at":"2018/08/24 11:11:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 11:11:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 11:11:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 11:11:43 +0700","id":62485,"asset_file_size":366931}
 • Tiny_welcomemasterdegree2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"welcomemasterdegree2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e322561","created_at":"2018/08/24 10:18:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 10:18:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 10:18:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 10:18:34 +0700","id":62484,"asset_file_size":254823}
 • Tiny_welcomemasterdegree2018_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"welcomemasterdegree2018_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e322561","created_at":"2018/08/24 10:17:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 10:17:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 10:17:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 10:17:48 +0700","id":62483,"asset_file_size":258763}
 • Tiny_damrongsak2061 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"damrongsak2061.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e33\u0e23\u0e07\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e23\u0e38\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e07","created_at":"2018/08/24 10:16:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 10:16:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 10:16:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 10:16:25 +0700","id":62482,"asset_file_size":72646}
ขนาดย่อ: