นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_kongjudec_2017_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kongjuDec_2017_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2018/01/03 14:03:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/01/03 14:03:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/01/03 14:08:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/01/03 14:08:11 +0700","id":61993,"asset_file_size":543655}
 • Ico64_kongjudec_2017_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kongjuDec_2017_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2018/01/03 14:03:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/01/03 14:03:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/01/03 14:03:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/01/03 14:03:33 +0700","id":61992,"asset_file_size":396272}
 • Ico64_kongjudec_2017_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kongjuDec_2017_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1aGuangxi Normal University \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e07\u0e08\u0e37\u0e4a\u0e2d\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e08\u0e35\u0e19","created_at":"2018/01/03 14:01:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/01/03 14:01:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/01/03 14:01:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/01/03 14:01:56 +0700","id":61991,"asset_file_size":523371}
 • Ico64_soddata_60_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"soddata_60_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2018/01/03 10:54:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/01/03 10:54:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/01/03 10:54:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/01/03 10:54:13 +0700","id":61990,"asset_file_size":496353}
 • Ico64_soddata_60_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"soddata_60_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30 Soddata Charity Fund \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2018/01/03 10:51:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/01/03 10:51:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/01/03 10:51:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/01/03 10:51:35 +0700","id":61989,"asset_file_size":544252}
 • Ico64_education_5_2017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"education_5_2017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"The 6th PSU Education Conference","created_at":"2017/12/22 16:03:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/22 16:03:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/22 16:03:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/22 16:03:33 +0700","id":61978,"asset_file_size":438864}
 • Ico64_education_4_2017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"education_4_2017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"The 6th PSU Education Conference","created_at":"2017/12/22 16:03:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/22 16:03:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/22 16:03:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/22 16:03:05 +0700","id":61977,"asset_file_size":525544}
 • Ico64_education_3_2017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"education_3_2017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"The 6th PSU Education Conference","created_at":"2017/12/22 16:01:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/22 16:01:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/22 16:02:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/22 16:02:03 +0700","id":61976,"asset_file_size":463791}
 • Ico64_education_2_2017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"education_2_2017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"The 6th PSU Education Conference","created_at":"2017/12/22 16:01:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/22 16:01:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/22 16:01:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/22 16:01:29 +0700","id":61975,"asset_file_size":463092}
 • Ico64_education_1_2017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"education_1_2017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 The 6th PSU Education Conference ","created_at":"2017/12/22 16:00:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/22 16:00:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/22 16:01:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/22 16:01:00 +0700","id":61974,"asset_file_size":358315}
 • Ico64_flooding3trang14dec2017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flooding3trang14dec2017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2017/12/18 17:28:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/18 17:28:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/18 17:28:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/18 17:28:37 +0700","id":61964,"asset_file_size":574479}
 • Ico64_flooding3pattani14dec2017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flooding3pattani14dec2017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2017/12/18 17:27:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/18 17:27:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/18 17:28:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/18 17:28:05 +0700","id":61963,"asset_file_size":566219}
 • Ico64_flood_december2017-17_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flood_december2017-17_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e212560","created_at":"2017/12/18 17:27:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/18 17:27:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/18 17:27:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/18 17:27:39 +0700","id":61962,"asset_file_size":473228}
 • Ico64_flood_december2017_14-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flood_december2017_14-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2017/12/18 17:26:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/18 17:26:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/18 17:27:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/18 17:27:02 +0700","id":61961,"asset_file_size":520603}
 • Ico64_flood_december2017_14-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flood_december2017_14-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e212560","created_at":"2017/12/18 17:26:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/18 17:26:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/18 17:26:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/18 17:26:26 +0700","id":61960,"asset_file_size":523453}
 • Ico64_flooding2dec2017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flooding2Dec2017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","created_at":"2017/12/01 16:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/01 16:03:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/01 16:03:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/01 16:03:41 +0700","id":61885,"asset_file_size":610131}
 • Ico64_flooding_3_1dec2017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flooding_3_1Dec2017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e32 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2560","created_at":"2017/12/01 16:02:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/01 16:02:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/01 16:03:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/01 16:03:04 +0700","id":61884,"asset_file_size":460458}
 • Ico64_flooding_1dec2017 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flooding_1dec2017.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e40\u0e17\u0e1e\u0e32 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2560","created_at":"2017/12/01 16:02:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/01 16:02:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/01 16:02:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/01 16:02:31 +0700","id":61883,"asset_file_size":487175}
 • Ico64_japancartoon2017_5_ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japancartoon2017_5_.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e49\u0e19\u0e01\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2017/11/21 17:22:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 17:22:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 17:22:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 17:22:30 +0700","id":61863,"asset_file_size":303383}
 • Ico64_japan_foundation {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japan_foundation.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e08\u0e41\u0e1b\u0e19\u0e1f\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19","created_at":"2017/11/21 17:02:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 17:02:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 17:02:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 17:02:52 +0700","id":61862,"asset_file_size":73365}
 • Ico64_sakara {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sakara.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e31\u0e01\u0e23\u0e30 \u0e01\u0e1b\u0e34\u0e25\u0e01\u0e32\u0e0d\u0e08\u0e19\u0e4c","created_at":"2017/11/21 17:02:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 17:02:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 17:02:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 17:02:21 +0700","id":61861,"asset_file_size":117878}
 • Ico64_japancartoon2017_4_ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japancartoon2017_4_.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e49\u0e19\u0e01\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2017/11/21 17:01:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 17:01:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 17:16:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 17:16:00 +0700","id":61860,"asset_file_size":553949}
 • Ico64_japancartoon2017_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japancartoon2017_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e49\u0e19\u0e01\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2017/11/21 17:01:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 17:01:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 17:01:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 17:01:13 +0700","id":61859,"asset_file_size":409660}
 • Ico64_nichapa {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nichapa.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e20\u0e32 \u0e22\u0e28\u0e27\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e33\u0e19\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23 (\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19) \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e40\u0e2a\u0e47\u0e1a ","created_at":"2017/11/21 15:51:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 15:51:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 15:51:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 15:51:34 +0700","id":61858,"asset_file_size":27018}
 • Ico64_pichit_rueng {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pichit_rueng.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32","created_at":"2017/11/21 15:48:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 15:48:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 15:48:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 15:48:22 +0700","id":61857,"asset_file_size":36676}
 • Ico64_suchada {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"suchada.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e0a\u0e32\u0e14\u0e32 \u0e2a\u0e2b\u0e31\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25 \u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 ","created_at":"2017/11/21 15:43:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 15:43:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 15:44:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 15:44:03 +0700","id":61856,"asset_file_size":42743}
 • Ico64_bookfair2017_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookfair2017_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2017/11/21 15:42:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 15:42:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 15:42:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 15:42:16 +0700","id":61855,"asset_file_size":301971}
 • Ico64_bookfair2017_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookfair2017_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2017/11/21 15:41:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 15:41:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 15:41:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 15:41:33 +0700","id":61854,"asset_file_size":339924}
 • Ico64_scb_psu2017_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"scb_psu2017_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e44\u0e17\u0e22\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c \u0e2a\u0e39\u0e48 Smart University \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e44\u0e23\u0e49\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e14 ","created_at":"2017/11/21 14:55:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 14:55:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 14:55:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 14:55:34 +0700","id":61853,"asset_file_size":425209}
 • Ico64_scb_psu2017_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"scb_psu2017_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e44\u0e17\u0e22\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c \u0e2a\u0e39\u0e48 Smart University \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e44\u0e23\u0e49\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e14 ","created_at":"2017/11/21 14:49:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/21 14:49:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/21 14:49:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/21 14:49:50 +0700","id":61852,"asset_file_size":408382}
 • Ico64_preventdog2017_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"preventdog2017_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u0e08\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14","created_at":"2017/11/07 17:06:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/07 17:06:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/07 17:06:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/07 17:06:58 +0700","id":61812,"asset_file_size":204307}
 • Ico64_narisa {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Narisa.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e23\u0e34\u0e28\u0e32 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e0a\u0e39\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19","created_at":"2017/11/07 11:53:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/07 11:53:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/07 11:53:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/07 11:53:56 +0700","id":61811,"asset_file_size":70361}
 • Ico64_chanon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chanon.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e21\u0e25","created_at":"2017/11/07 11:47:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/07 11:47:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/07 11:47:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/07 11:47:23 +0700","id":61810,"asset_file_size":52594}
 • Ico64_prevent_dog2017_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_dog2017_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u0e08\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14","created_at":"2017/11/07 11:42:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/07 11:42:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/07 11:42:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/07 11:42:26 +0700","id":61809,"asset_file_size":174857}
 • Ico64_prevent_dog2017_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_dog2017_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u0e08\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14","created_at":"2017/11/07 11:41:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/07 11:41:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/07 11:41:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/07 11:41:54 +0700","id":61808,"asset_file_size":552748}
 • Ico64_prevent_dog2017_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prevent_dog2017_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u0e08\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14","created_at":"2017/11/07 11:41:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/11/07 11:41:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/11/07 11:41:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/11/07 11:41:17 +0700","id":61807,"asset_file_size":369706}
ขนาดย่อ: