นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_093 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_093.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3218","created_at":"2011/05/12 09:58:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","id":28226,"asset_file_size":60404}
  • Small_psu_038 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_038.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3217","created_at":"2011/05/12 09:54:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","id":28225,"asset_file_size":34196}
  • Small_psu_032 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_032.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3216","created_at":"2011/05/12 09:53:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","id":28224,"asset_file_size":52320}
  • Small_psu_025 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_025.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3215\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:52:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","id":28223,"asset_file_size":53165}
  • Small_psu_021 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_021.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3212","created_at":"2011/05/12 09:44:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","id":28222,"asset_file_size":52695}
  • Small_psu_010 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_010.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3211","created_at":"2011/05/12 09:43:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","id":28221,"asset_file_size":68590}
  • Small_psu_008 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_008.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3210\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:41:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","id":28220,"asset_file_size":61239}
  • Small_dscf9995 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9995.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e329","created_at":"2011/05/12 09:38:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","id":28219,"asset_file_size":64216}
  • Small_dscf9991 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9991.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e328","created_at":"2011/05/12 09:36:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","id":28218,"asset_file_size":40334}
ขนาดย่อ: