นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_psu_023 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_023.jpg","created_at":"2011/05/12 09:25:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e322\u003C/p\u003E","asset_file_size":53534,"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28212,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf0009 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0009.JPG","created_at":"2011/05/12 09:22:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_file_size":30942,"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28211,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf1480 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF1480.jpg","created_at":"2011/05/02 17:04:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"newspaper","asset_file_size":58479,"modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28132,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_woman {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"woman.jpg","created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"woman","asset_file_size":43931,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28129,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_man1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"man1.jpg","created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"man1","asset_file_size":51356,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28128,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_man {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"man.jpg","created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"man","asset_file_size":40763,"modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28127,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_100 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_100.1.jpg","created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind0.1","asset_file_size":52827,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28122,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_094 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_094.jpg","created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind011","asset_file_size":62141,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28121,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_077 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_077.jpg","created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind010","asset_file_size":64051,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28120,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: