นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_psu_010 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_010.jpg","created_at":"2011/05/12 09:43:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3211","asset_file_size":68590,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28221,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_008 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_008.jpg","created_at":"2011/05/12 09:41:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3210\u003C/p\u003E","asset_file_size":61239,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28220,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf9995 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9995.JPG","created_at":"2011/05/12 09:38:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e329","asset_file_size":64216,"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28219,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf9991 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9991.JPG","created_at":"2011/05/12 09:36:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e328","asset_file_size":40334,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28218,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf9951 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9951.jpg","created_at":"2011/05/12 09:34:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","asset_file_size":66353,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28217,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf9944 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9944.JPG","created_at":"2011/05/12 09:33:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326\u003C/p\u003E","asset_file_size":61359,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28216,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf9940 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9940.jpg","created_at":"2011/05/12 09:30:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","asset_file_size":55793,"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28215,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf9938 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9938.JPG","created_at":"2011/05/12 09:28:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","asset_file_size":56908,"modified_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28214,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf0043 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0043.jpg","created_at":"2011/05/12 09:26:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","asset_file_size":482947,"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28213,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: