นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_psu_036 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_036.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind05","created_at":"2011/05/02 10:26:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63694}
  • Small_psu_007 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_007.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind03","created_at":"2011/05/02 10:25:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59085}
  • Small_psu_003 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","id":28112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_003.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind02","created_at":"2011/05/02 10:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61737}
  • Small_psu_100 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","id":28111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_100.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003Eblind01\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/02 10:22:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58613}
  • Small_dscf9993 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28044,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9993.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind6","created_at":"2011/04/22 18:10:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49689}
  • Small_img_5817 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28043,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5817.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind5","created_at":"2011/04/22 18:08:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48067}
  • Small_img_5816 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5816.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind4","created_at":"2011/04/22 18:08:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45256}
  • Small_dscf9981 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28041,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9981.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind3","created_at":"2011/04/22 18:06:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47997}
  • Small_dscf9980 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28040,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9980.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind2","created_at":"2011/04/22 18:06:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49542}
Thumbnail Size: