นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e21\u0e2d1","asset_updated_at":"2012/02/01 11:35:14 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33201,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":59712,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/02/01 11:35:14 +0700","modified_at":"2012/02/01 11:35:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/01 11:35:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_watana {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e32\u0e23\u0e16","asset_updated_at":"2012/01/26 16:39:12 +0700","asset_file_name":"watana.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33078,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38498,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/26 16:39:12 +0700","modified_at":"2012/01/26 16:39:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 16:39:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_karanrat {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c \u0e2a\u0e38\u0e19\u0e17\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c ","asset_updated_at":"2012/01/26 16:37:45 +0700","asset_file_name":"karanrat.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33077,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37130,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/26 16:37:45 +0700","modified_at":"2012/01/26 16:37:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 16:37:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_women50 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e38\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22\u0e07\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2012/01/26 16:36:09 +0700","asset_file_name":"women50.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33076,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83590,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/26 16:36:09 +0700","modified_at":"2012/01/26 16:36:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 16:36:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_visit_monk {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","asset_updated_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","asset_file_name":"visit_monk.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33074,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66050,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","modified_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_buddha_teeth2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","asset_updated_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","asset_file_name":"buddha_teeth2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33073,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136074,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","modified_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_budha_teeth1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","asset_updated_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","asset_file_name":"budha_teeth1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33072,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106087,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","modified_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_monk {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e14\u0e42\u0e04\u0e01","asset_updated_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","asset_file_name":"monk.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33071,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46168,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","modified_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_noodle {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","asset_file_name":"noodle.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33061,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92941,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","modified_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: