นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_game0 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game0.jpg","created_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","asset_file_size":68336,"modified_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31040,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_game1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game1.jpg","created_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e221","asset_file_size":96191,"modified_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31039,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kuk6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk6.jpg","created_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e346","asset_file_size":55111,"modified_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31029,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kuk5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk5.jpg","created_at":"2011/10/31 16:18:01 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:18:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c5","asset_file_size":96954,"modified_at":"2011/10/31 16:18:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31028,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kuk4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk4.jpg","created_at":"2011/10/31 16:16:49 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:16:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:16:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e36\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c4","asset_file_size":76916,"modified_at":"2011/10/31 16:16:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31027,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kuk3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk3.jpg","created_at":"2011/10/31 16:15:26 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:15:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:20:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e342","asset_file_size":97385,"modified_at":"2011/10/31 16:20:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31026,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kuk2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk2.jpg","created_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e341","asset_file_size":81677,"modified_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31025,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kuk1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kuk1.jpg","created_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e14\u0e34\u0e22\u0e32\u0e18\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","asset_file_size":69810,"modified_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31024,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image004 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"image004.jpg","created_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","asset_updated_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19","asset_file_size":56701,"modified_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30790,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: