นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_052 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"052.jpg","created_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e225","asset_file_size":55902,"modified_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33034,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_043 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"043.jpg","created_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e224","asset_file_size":55335,"modified_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33033,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban1.JPG","created_at":"2012/01/23 14:36:52 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":33990,"modified_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33031,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf2054 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF2054.JPG","created_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"troy2","asset_file_size":54794,"modified_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33021,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf2047 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DSCF2047.jpg","created_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"troy1","asset_file_size":45471,"modified_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":33020,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_game3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game3.jpg","created_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e223","asset_file_size":87286,"modified_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31042,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_game2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game2.jpg","created_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e222","asset_file_size":90082,"modified_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31041,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_game0 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game0.jpg","created_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","asset_file_size":68336,"modified_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31040,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_game1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"game1.jpg","created_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e221","asset_file_size":96191,"modified_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":31039,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: