นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_anti_corrupt2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anti_corrupt2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e1b.\u0e1b.\u0e0a \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 \u201c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u201d","created_at":"2019/02/14 11:27:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 11:27:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 11:28:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 11:28:04 +0700","id":62745,"asset_file_size":143187}
 • Tiny_anti_corrupt2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anti_corrupt2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e1b.\u0e1b.\u0e0a \u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19","created_at":"2019/02/14 11:25:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 11:25:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 11:25:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 11:25:48 +0700","id":62744,"asset_file_size":208637}
 • Tiny_no_plastic_feb2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"no_plastic_feb2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e43\u0e08\u0e25\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","created_at":"2019/02/14 11:01:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 11:01:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 11:01:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 11:01:08 +0700","id":62743,"asset_file_size":239911}
 • Tiny_no_plastic_feb2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"no_plastic_feb2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e43\u0e08\u0e25\u0e14\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","created_at":"2019/02/14 11:00:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 11:00:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 11:00:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 11:00:11 +0700","id":62742,"asset_file_size":246556}
 • Tiny_nurse_run2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse_run2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c2562","created_at":"2019/02/14 10:32:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 10:32:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 10:32:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 10:32:31 +0700","id":62741,"asset_file_size":118212}
 • Tiny_nurse_run2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse_run2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c2562","created_at":"2019/02/14 10:31:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 10:31:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 10:31:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 10:31:50 +0700","id":62740,"asset_file_size":121869}
 • Tiny_nurse_run2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse_run2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e252562","created_at":"2019/02/14 10:30:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 10:30:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 10:30:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 10:30:08 +0700","id":62739,"asset_file_size":266526}
 • Tiny_ubongame2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ubongame2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1b\u0e352562","created_at":"2019/01/23 14:49:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/23 14:49:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/23 14:49:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/23 14:49:33 +0700","id":62703,"asset_file_size":189713}
 • Tiny_ubongame2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ubongame2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1b\u0e352562","created_at":"2019/01/23 14:49:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/23 14:49:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/23 14:49:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/23 14:49:11 +0700","id":62702,"asset_file_size":101149}
 • Tiny_ubongame2019_jirada {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ubongame2019_jirada.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1b\u0e352562","created_at":"2019/01/23 14:48:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/23 14:48:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/23 14:48:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/23 14:48:45 +0700","id":62701,"asset_file_size":77769}
 • Tiny_ubongame2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ubongame2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1b\u0e352562","created_at":"2019/01/23 14:48:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/23 14:48:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/23 14:48:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/23 14:48:04 +0700","id":62700,"asset_file_size":202660}
 • Tiny_psurallyhappy6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psurallyhappy6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"rallyhappy8","created_at":"2019/01/21 12:54:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/21 12:54:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/21 12:54:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/21 12:54:22 +0700","id":62699,"asset_file_size":100171}
 • Tiny_psurallyhappy4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psurallyhappy4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"rallyhappy8","created_at":"2019/01/21 12:53:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/21 12:53:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/21 12:53:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/21 12:53:51 +0700","id":62698,"asset_file_size":95683}
 • Tiny_psurallyhappy3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psurallyhappy3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"rallyhappy8","created_at":"2019/01/21 12:52:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/21 12:52:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/21 12:53:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/21 12:53:00 +0700","id":62697,"asset_file_size":167498}
 • Tiny_psurallyhappy1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psurallyhappy1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"rallyhappy8","created_at":"2019/01/21 12:52:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/21 12:52:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/21 12:52:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/21 12:52:29 +0700","id":62696,"asset_file_size":142964}
 • Tiny_beautypin1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"beautypin1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d","created_at":"2019/01/11 13:29:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/11 13:37:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/11 13:37:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/11 13:37:35 +0700","id":62683,"asset_file_size":58309}
 • Tiny_korboon5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"korboon5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/01/09 14:33:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/09 14:33:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/09 14:33:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/09 14:33:26 +0700","id":62682,"asset_file_size":141915}
 • Tiny_korboon4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"korboon4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/01/09 14:31:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/09 14:31:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/09 14:31:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/09 14:31:05 +0700","id":62681,"asset_file_size":91126}
 • Tiny_korboon2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"korboon2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/01/09 14:30:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/09 14:30:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/09 14:30:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/09 14:30:28 +0700","id":62680,"asset_file_size":117563}
 • Tiny_pabuk4-january {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk4-january.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/08 15:13:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/08 15:13:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/08 15:13:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/08 15:13:17 +0700","id":62679,"asset_file_size":139311}
 • Tiny_pabuk-january2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk-january2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/08 15:01:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/08 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/08 15:01:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/08 15:01:50 +0700","id":62678,"asset_file_size":130342}
 • Tiny_pabuk3-january {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk3-january.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/08 14:47:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/08 14:47:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/08 14:47:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/08 14:47:43 +0700","id":62677,"asset_file_size":274442}
 • Tiny_pabuk7jap2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk7jap2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/07 16:03:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/07 16:03:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/07 16:03:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/07 16:03:41 +0700","id":62676,"asset_file_size":137442}
 • Tiny_pabuk5jan2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk5jan2019.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/07 15:07:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/07 15:07:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/07 15:07:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/07 15:07:58 +0700","id":62675,"asset_file_size":141271}
 • Tiny_pabuk5jan2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk5jan2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/07 15:06:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/01/07 15:06:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/01/07 15:07:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/01/07 15:07:02 +0700","id":62674,"asset_file_size":127108}
ขนาดย่อ: