นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_getprize1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"getprize1.jpg","created_at":"2012/07/16 16:02:50 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 16:02:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","asset_file_size":92107,"modified_at":"2012/07/16 16:02:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35366,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_getprize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"getprize.jpg","created_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","asset_file_size":111213,"modified_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35365,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_t-shirt {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"t-shirt.png","created_at":"2012/07/16 15:59:49 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 15:59:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","asset_file_size":54772,"modified_at":"2012/07/16 16:02:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35364,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vest {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"vest.png","created_at":"2012/07/16 15:57:28 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 15:57:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","asset_file_size":73996,"modified_at":"2012/07/16 16:02:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35363,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_newspaper {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"newspaper.jpg","created_at":"2012/06/14 14:23:42 +0700","asset_updated_at":"2012/06/14 14:23:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/14 15:01:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e1b\u0e352554","asset_file_size":83281,"modified_at":"2012/06/14 15:01:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35066,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pattani01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"pattani01.jpg","created_at":"2012/06/14 14:22:20 +0700","asset_updated_at":"2012/06/14 14:22:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/14 15:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":75676,"modified_at":"2012/06/14 15:01:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35065,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hatyaiok {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"hatyaiok.JPG","created_at":"2012/06/14 14:20:46 +0700","asset_updated_at":"2012/06/14 14:20:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/14 15:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e352554","asset_file_size":64585,"modified_at":"2012/06/14 15:01:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35064,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sakanan_plathong {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sakanan_Plathong.JPG","created_at":"2012/06/12 15:59:30 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:59:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":70199,"modified_at":"2012/06/12 16:02:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35054,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_seminarlonglastsea2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"seminarlonglastsea2.jpg","created_at":"2012/06/12 15:52:30 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:52:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_file_size":79461,"modified_at":"2012/06/12 16:02:34 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35053,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: