นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf0061 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","id":23134,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0061.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"fat3","created_at":"2010/05/31 13:42:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1530405}
  • Small_dscf0026 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:58 +0700","id":23133,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0026.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"fat2","created_at":"2010/05/31 13:41:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1461945}
  • Small_dsc_0110 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:55 +0700","id":23132,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0110.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003Efat1\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/31 13:39:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87675}
  • Small_logo-psu-health {"modified_at":"2011/05/31 17:32:57 +0700","id":15173,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Logo-psu-health.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:32:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2009/05/30 14:29:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30012}
  • Small_logo-health {"modified_at":"2011/05/31 17:27:21 +0700","id":14702,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Logo-health.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:27:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2009/05/12 14:50:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48077}
  • Small_mascot {"modified_at":"2011/05/31 17:23:07 +0700","id":14291,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mascot.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:23:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003Ebackground\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/01 10:11:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":142290}
  • Small_porn {"modified_at":"2011/05/31 17:22:56 +0700","id":14271,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"porn.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:22:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","created_at":"2009/05/01 09:40:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28082}
  • Small_img_6101 {"modified_at":"2011/05/31 17:09:13 +0700","id":13267,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_6101.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:09:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"C:\\Documents and Settings\\WARAPORN.C\\Desktop\\\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\\IMG_6101.1.jpg","created_at":"2009/03/09 13:38:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82833}
  • Small_logo {"modified_at":"2011/05/31 17:06:06 +0700","id":13039,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Logo.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:06:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e011","created_at":"2009/03/02 12:14:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48077}
ขนาดย่อ: