นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_talaban1 {"modified_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","id":33031,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"talaban1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","created_at":"2012/01/23 14:36:52 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33990}
  • Small_dscf2054 {"modified_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","id":33021,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2054.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"troy2","created_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54794}
  • Small_dscf2047 {"modified_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","id":33020,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2047.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"troy1","created_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45471}
  • Small_game3 {"modified_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","id":31042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"game3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e223","created_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87286}
  • Small_game2 {"modified_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","id":31041,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"game2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e222","created_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90082}
  • Small_game0 {"modified_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","id":31040,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"game0.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","created_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68336}
  • Small_game1 {"modified_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","id":31039,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"game1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e221","created_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","asset_updated_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96191}
  • Small_kuk6 {"modified_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","id":31029,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kuk6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e346","created_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55111}
  • Small_kuk5 {"modified_at":"2011/10/31 16:18:04 +0700","id":31028,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kuk5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:18:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c5","created_at":"2011/10/31 16:18:01 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96954}
Thumbnail Size: