นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_138 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:46:57 +0700","id":38506,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"138.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/03/02 16:47:03 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:46:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/03/02 16:47:03 +0700","description":"\u0e0a\u0e32\u0e04\u0e23\u0e34\u0e15 \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e44\u0e23","asset_file_size":25235}
  • Small_manoon {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:08:38 +0700","id":38417,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"manoon.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/02/22 15:08:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:08:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/02/22 15:08:42 +0700","description":"\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d \u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","asset_file_size":32657}
  • Small_nures5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:05:04 +0700","id":38416,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"nures5.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/02/22 15:05:10 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:05:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/02/22 15:05:10 +0700","description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":45444}
  • Small_nurese4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","id":38415,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"nurese4.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":30140}
  • Small_nurse_3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","id":38414,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"nurse_3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":36129}
  • Small_nures2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","id":38413,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"nures2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":34434}
  • Small_nurese1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","id":38412,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"nurese1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":50045}
  • Small_images_resize {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","id":38401,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"images_resize.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","asset_file_size":27058}
  • Small_image020_resize {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","id":38400,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"image020_resize.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19","asset_file_size":42859}
ขนาดย่อ: