นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_138 {"asset_file_name":"138.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/02 16:47:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e04\u0e23\u0e34\u0e15 \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e44\u0e23","updated_at":"2013/03/02 16:47:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/03/02 16:46:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25235,"id":38506,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:46:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_manoon {"asset_file_name":"manoon.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/22 15:08:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d \u0e2b\u0e21\u0e27\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","updated_at":"2013/02/22 15:08:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/22 15:08:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32657,"id":38417,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:08:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_nures5 {"asset_file_name":"nures5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/22 15:05:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2013/02/22 15:05:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/22 15:05:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45444,"id":38416,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:05:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_nurese4 {"asset_file_name":"nurese4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2013/02/22 15:04:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30140,"id":38415,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:04:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_nurse_3 {"asset_file_name":"nurse_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36129,"id":38414,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_nures2 {"asset_file_name":"nures2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34434,"id":38413,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_nurese1 {"asset_file_name":"nurese1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","updated_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50045,"id":38412,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_images_resize {"asset_file_name":"images_resize.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","updated_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27058,"id":38401,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_image020_resize {"asset_file_name":"image020_resize.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19","updated_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42859,"id":38400,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: