นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_gotogether {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gotogether.jpg","created_at":"2013/02/08 16:56:06 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 16:56:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:56:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e1b\u0e352556","asset_file_size":60097,"modified_at":"2013/02/08 16:56:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38110,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_6researcher {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6researcher.jpg","created_at":"2013/02/08 16:54:33 +0700","asset_updated_at":"2013/02/08 16:54:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/08 16:54:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e1b\u0e352556","asset_file_size":58864,"modified_at":"2013/02/08 16:54:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38109,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sport7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sport7.jpg","created_at":"2012/07/24 15:28:13 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:28:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":86498,"modified_at":"2012/07/24 16:01:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35424,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sport6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sport6.jpg","created_at":"2012/07/24 15:26:58 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":84934,"modified_at":"2012/07/24 16:01:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35423,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sport4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sport4.jpg","created_at":"2012/07/24 15:26:17 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:26:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":85096,"modified_at":"2012/07/24 16:01:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35422,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_soprt3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"soprt3.jpg","created_at":"2012/07/24 15:25:37 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:25:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":91248,"modified_at":"2012/07/24 16:01:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35421,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sport2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sport2.jpg","created_at":"2012/07/24 15:23:43 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:23:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":90102,"modified_at":"2012/07/24 16:01:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35420,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sport1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sport1.jpg","created_at":"2012/07/24 15:22:10 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:22:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":84026,"modified_at":"2012/07/24 16:01:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35418,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sport-2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"sport-2.jpg","created_at":"2012/07/24 15:21:18 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:21:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":107305,"modified_at":"2012/07/24 16:01:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35417,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: