นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_talaban11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","id":38515,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"talaban11.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":24988}
  • Small_talaban10 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","id":38514,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"talaban10.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":28280}
  • Small_talaban9 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","id":38513,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"talaban9.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29053}
  • Small_talaban8 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","id":38512,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"talaban8.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":28518}
  • Small_talaban7 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:58:34 +0700","id":38511,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"talaban7.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:58:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":30633}
  • Small_talaban6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","id":38510,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"talaban6.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":31206}
  • Small_talaban4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:57:15 +0700","id":38509,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"talaban4.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/03/02 16:57:18 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:57:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/03/02 16:57:18 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29701}
  • Small_talaban3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:56:48 +0700","id":38508,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"talaban3.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/03/02 16:56:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:56:48 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/03/02 16:56:52 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":32734}
  • Small_talaban2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:59 +0700","id":38507,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"talaban2.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/03/02 16:56:05 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/03/02 16:55:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/03/02 16:56:05 +0700","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29464}
ขนาดย่อ: