นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_talaban15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e34\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:02:43 +0700","asset_file_name":"talaban15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38518,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34277,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:02:44 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_talaban14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","asset_file_name":"talaban14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38517,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24106,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_talaban12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","asset_file_name":"talaban12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38516,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24734,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_talaban11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","asset_file_name":"talaban11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24988,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_talaban10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","asset_file_name":"talaban10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28280,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_talaban9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","asset_file_name":"talaban9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38513,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29053,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_talaban8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","asset_file_name":"talaban8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38512,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28518,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_talaban7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:58:34 +0700","asset_file_name":"talaban7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30633,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 16:58:35 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:58:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_talaban6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","asset_file_name":"talaban6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38510,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31206,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/03/02 16:57:54 +0700","modified_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:57:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: