นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_139_resize {"asset_file_name":"139_resize.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/02 18:29:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","updated_at":"2013/05/02 18:29:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/02 18:29:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45901,"id":39697,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/02 18:29:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_talaban21 {"asset_file_name":"talaban21.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/02 17:27:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","updated_at":"2013/03/02 17:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/03/02 17:27:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33990,"id":38523,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/02 17:27:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_talaban19 {"asset_file_name":"talaban19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/02 17:22:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","updated_at":"2013/03/02 17:22:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/03/02 17:22:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29027,"id":38522,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/02 17:22:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_talaban20 {"asset_file_name":"talaban20.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/02 17:05:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","updated_at":"2013/03/02 17:05:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/03/02 17:05:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29468,"id":38521,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/02 17:05:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_talaban18 {"asset_file_name":"talaban18.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/02 17:05:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","updated_at":"2013/03/02 17:05:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/03/02 17:05:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28698,"id":38520,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/02 17:05:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_talaban17 {"asset_file_name":"talaban17.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/02 17:04:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","updated_at":"2013/03/02 17:04:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/03/02 17:04:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30340,"id":38519,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/02 17:04:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_talaban15 {"asset_file_name":"talaban15.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e25\u0e34\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","updated_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/03/02 17:02:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34277,"id":38518,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/02 17:02:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_talaban14 {"asset_file_name":"talaban14.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","updated_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24106,"id":38517,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_talaban12 {"asset_file_name":"talaban12.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","updated_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24734,"id":38516,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: