นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nurse_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse_3.jpg","created_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":36129,"modified_at":"2013/02/22 15:03:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38414,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nures2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nures2.jpg","created_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:03:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":34434,"modified_at":"2013/02/22 15:03:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38413,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nurese1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurese1.jpg","created_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","asset_updated_at":"2013/02/22 15:01:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":50045,"modified_at":"2013/02/22 15:02:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38412,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_images_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images_resize.jpg","created_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:28:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","asset_file_size":27058,"modified_at":"2013/02/21 11:28:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38401,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_image020_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image020_resize.jpg","created_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19","asset_file_size":42859,"modified_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38400,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_prince-of-songkla-university_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Prince-of-Songkla-University_resize.jpg","created_at":"2013/02/21 11:26:32 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:26:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:26:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":61945,"modified_at":"2013/02/21 11:26:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38399,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_2095 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2095.jpg","created_at":"2013/02/21 10:45:50 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:45:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:45:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e15\u0e2d\u0e07","asset_file_size":76266,"modified_at":"2013/02/21 10:45:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38396,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_8596 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_8596.jpg","created_at":"2013/02/21 10:44:14 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:44:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:44:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","asset_file_size":33555,"modified_at":"2013/02/21 10:44:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38395,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf2642 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF2642.JPG","created_at":"2013/02/21 10:41:42 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:41:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:41:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","asset_file_size":33835,"modified_at":"2013/02/21 10:41:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38394,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: