นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_053_resize {"asset_file_name":"053_resize.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","updated_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47174,"id":39706,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_325_resize {"asset_file_name":"325_resize.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","updated_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50431,"id":39705,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_303_resize {"asset_file_name":"303_resize.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","updated_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23461,"id":39704,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_270_resize {"asset_file_name":"270_resize.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","updated_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51045,"id":39703,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_264_resize {"asset_file_name":"264_resize.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","updated_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45949,"id":39702,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_229_resize {"asset_file_name":"229_resize.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","updated_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48951,"id":39701,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_224_resize {"asset_file_name":"224_resize.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","updated_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38025,"id":39700,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_222_resize {"asset_file_name":"222_resize.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","updated_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36574,"id":39699,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_192_resize {"asset_file_name":"192_resize.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","updated_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33710,"id":39698,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: