นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_sakanan_plathong {"modified_at":"2012/06/12 16:02:37 +0700","id":35054,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sakanan_Plathong.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2012/06/12 15:59:30 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:59:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70199}
  • Small_seminarlonglastsea2 {"modified_at":"2012/06/12 16:02:34 +0700","id":35053,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"seminarlonglastsea2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2012/06/12 15:52:30 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:52:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79461}
  • Small_seminalonglastsea1 {"modified_at":"2012/06/12 16:02:27 +0700","id":35052,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"seminalonglastsea1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2012/06/12 15:50:36 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:50:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82156}
  • Small_sayan_sadudee {"modified_at":"2012/06/12 16:02:24 +0700","id":35051,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sayan_sadudee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e31\u0e13\u0e2b\u0e4c \u0e2a\u0e14\u0e38\u0e14\u0e35","created_at":"2012/06/12 15:49:12 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:49:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49879}
  • Small_tanit {"modified_at":"2012/06/12 16:02:23 +0700","id":35050,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tanit.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","created_at":"2012/06/12 15:47:48 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:47:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":59939}
  • Small_payom {"modified_at":"2012/06/12 16:02:18 +0700","id":35049,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"payom.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e2d\u0e21 \u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e21\u0e13\u0e35","created_at":"2012/06/12 15:45:50 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:45:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42019}
  • Small_somsak_boondao {"modified_at":"2012/06/12 16:02:13 +0700","id":35048,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"somsak_boondao.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e32\u0e27","created_at":"2012/06/12 15:43:03 +0700","asset_updated_at":"2012/06/12 15:43:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":293799}
  • Small_commitee {"modified_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","id":33705,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"commitee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","created_at":"2012/02/17 14:59:53 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:59:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":113703}
  • Small_5national_resource {"modified_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","id":33704,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5national_resource.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","asset_updated_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111032}
Thumbnail Size: