นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_arnurak_resize {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/08 15:18:49 +0700","id":40460,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"arnurak_resize.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/08 15:18:51 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/08 15:18:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/08 15:18:51 +0700","description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e2a\u0e27\u0e07","asset_file_size":28941}
  • Small_img_1528 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/03 19:06:32 +0700","id":40341,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"IMG_1528.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/03 19:06:33 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/03 19:06:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/03 19:06:33 +0700","description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_file_size":102189}
  • Small_img_0532 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/03 19:05:56 +0700","id":40340,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"IMG_0532.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/03 19:05:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/03 19:05:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/03 19:05:57 +0700","description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 24-26 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2556","asset_file_size":31591}
  • Small_img_0531 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/03 19:04:42 +0700","id":40339,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"IMG_0531.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/03 19:04:43 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/03 19:04:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/03 19:04:43 +0700","description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_file_size":36591}
  • Small_april56 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","id":40338,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"april56.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 24-26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2556","asset_file_size":56610}
  • Small_24_26 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/03 19:02:14 +0700","id":40337,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"24_26.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/03 19:02:17 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/03 19:02:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/03 19:02:17 +0700","description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 6-8 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2556","asset_file_size":345033}
  • Small_16603 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/02 15:37:34 +0700","id":40296,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"16603.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/02 15:37:39 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/02 15:37:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/02 15:37:39 +0700","description":"team excellence","asset_file_size":84548}
  • Small_img_0739_resize {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/02 10:24:06 +0700","id":40295,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"IMG_0739_resize.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/02 10:24:10 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/02 10:24:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/02 10:24:10 +0700","description":"team excellence","asset_file_size":35357}
  • Small_img_0726_resize {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/02 10:23:28 +0700","id":40294,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"IMG_0726_resize.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/06/02 10:23:29 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/06/02 10:23:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/06/02 10:23:29 +0700","description":"team excellence","asset_file_size":54299}
ขนาดย่อ: