นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_talaban18 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban18.JPG","created_at":"2013/03/02 17:05:19 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:05:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:05:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":28698,"modified_at":"2013/03/02 17:05:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38520,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban17 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban17.JPG","created_at":"2013/03/02 17:04:51 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:04:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:04:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":30340,"modified_at":"2013/03/02 17:04:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38519,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban15.JPG","created_at":"2013/03/02 17:02:44 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:02:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e34\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":34277,"modified_at":"2013/03/02 17:02:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38518,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban14 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban14.JPG","created_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":24106,"modified_at":"2013/03/02 17:01:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38517,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban12.JPG","created_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:01:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":24734,"modified_at":"2013/03/02 17:01:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38516,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban11.JPG","created_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":24988,"modified_at":"2013/03/02 17:00:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38515,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban10.JPG","created_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:00:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":28280,"modified_at":"2013/03/02 17:00:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38514,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban9.JPG","created_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29053,"modified_at":"2013/03/02 16:59:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38513,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban8.JPG","created_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:59:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":28518,"modified_at":"2013/03/02 16:59:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38512,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: