นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_safty3 {"asset_file_name":"safty3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/20 13:41:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","updated_at":"2013/06/20 13:41:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/20 13:41:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41825,"id":40775,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/20 13:41:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_safty2 {"asset_file_name":"safty2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/20 13:40:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","updated_at":"2013/06/20 13:40:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/20 13:40:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36417,"id":40774,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/20 13:40:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_safty1 {"asset_file_name":"safty1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/20 13:40:26 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","updated_at":"2013/06/20 13:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/20 13:40:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31255,"id":40773,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/20 13:40:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_apinya {"asset_file_name":"apinya.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/06/18 17:30:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32 \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e0d\u0e30\u0e22\u0e39\u0e27\u0e30","updated_at":"2013/06/18 17:30:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/18 17:30:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47836,"id":40745,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/18 17:30:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pity_child {"asset_file_name":"pity_child.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/18 14:49:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","updated_at":"2013/06/18 14:49:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/18 14:41:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58509,"id":40733,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/18 14:49:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_rakmoror3 {"asset_file_name":"rakmoror3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/08 15:29:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","updated_at":"2013/06/08 15:29:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/08 15:29:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29532,"id":40464,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/08 15:29:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_rakmoror4 {"asset_file_name":"rakmoror4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/08 15:26:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","updated_at":"2013/06/08 15:26:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/08 15:26:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41340,"id":40463,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/08 15:26:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_rakmoror2 {"asset_file_name":"rakmoror2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/08 15:25:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","updated_at":"2013/06/08 15:25:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/08 15:24:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45150,"id":40462,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/08 15:24:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_piti {"asset_file_name":"piti.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/06/08 15:22:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2013/06/08 15:22:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/06/08 15:22:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34419,"id":40461,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/06/08 15:22:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: