นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_264_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"264_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":45949,"modified_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39702,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_229_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"229_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":48951,"modified_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39701,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_224_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":38025,"modified_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39700,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_222_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"222_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:31:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":36574,"modified_at":"2013/05/02 18:31:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39699,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_192_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"192_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:30:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":33710,"modified_at":"2013/05/02 18:30:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39698,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_139_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"139_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:29:26 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:29:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:29:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":45901,"modified_at":"2013/05/02 18:29:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39697,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban21 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban21.JPG","created_at":"2013/03/02 17:27:17 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:27:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":33990,"modified_at":"2013/03/02 17:27:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38523,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban19 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban19.JPG","created_at":"2013/03/02 17:22:45 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:22:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:22:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29027,"modified_at":"2013/03/02 17:22:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38522,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_talaban20 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"talaban20.JPG","created_at":"2013/03/02 17:05:49 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 17:05:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:05:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_file_size":29468,"modified_at":"2013/03/02 17:05:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38521,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: