นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_rakmoror4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/06/08 15:26:02 +0700","asset_file_name":"rakmoror4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41340,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/08 15:26:02 +0700","modified_at":"2013/06/08 15:26:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/08 15:26:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rakmoror2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/06/08 15:24:59 +0700","asset_file_name":"rakmoror2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45150,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/08 15:24:59 +0700","modified_at":"2013/06/08 15:25:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/08 15:25:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_piti {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/06/08 15:22:50 +0700","asset_file_name":"piti.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34419,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/08 15:22:50 +0700","modified_at":"2013/06/08 15:22:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/08 15:22:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_arnurak_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e2a\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2013/06/08 15:18:49 +0700","asset_file_name":"arnurak_resize.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28941,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/08 15:18:49 +0700","modified_at":"2013/06/08 15:18:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/08 15:18:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_1528 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2013/06/03 19:06:32 +0700","asset_file_name":"IMG_1528.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102189,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/03 19:06:32 +0700","modified_at":"2013/06/03 19:06:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:06:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_0532 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 24-26 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2556","asset_updated_at":"2013/06/03 19:05:56 +0700","asset_file_name":"IMG_0532.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31591,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/03 19:05:56 +0700","modified_at":"2013/06/03 19:05:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:05:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_0531 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2013/06/03 19:04:42 +0700","asset_file_name":"IMG_0531.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36591,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/03 19:04:42 +0700","modified_at":"2013/06/03 19:04:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:04:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_april56 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 24-26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2556","asset_updated_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","asset_file_name":"april56.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56610,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","modified_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_24_26 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 6-8 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2556","asset_updated_at":"2013/06/03 19:02:14 +0700","asset_file_name":"24_26.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":345033,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/03 19:02:14 +0700","modified_at":"2013/06/03 19:02:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:02:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: