นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_safty3 {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/20 13:41:23 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":41825,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40775,"created_at":"2013/06/20 13:41:19 +0700","asset_file_name":"safty3.jpg","updated_at":"2013/06/20 13:41:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/20 13:41:19 +0700","description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_safty2 {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/20 13:40:57 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":36417,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40774,"created_at":"2013/06/20 13:40:54 +0700","asset_file_name":"safty2.jpg","updated_at":"2013/06/20 13:40:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/20 13:40:54 +0700","description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_safty1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/20 13:40:26 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":31255,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40773,"created_at":"2013/06/20 13:40:24 +0700","asset_file_name":"safty1.jpg","updated_at":"2013/06/20 13:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/20 13:40:24 +0700","description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_apinya {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/18 17:30:36 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":47836,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40745,"created_at":"2013/06/18 17:30:33 +0700","asset_file_name":"apinya.JPG","updated_at":"2013/06/18 17:30:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/18 17:30:33 +0700","description":"\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32 \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e0d\u0e30\u0e22\u0e39\u0e27\u0e30","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pity_child {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/18 14:49:42 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":58509,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40733,"created_at":"2013/06/18 14:41:14 +0700","asset_file_name":"pity_child.jpg","updated_at":"2013/06/18 14:49:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/18 14:49:39 +0700","description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_rakmoror3 {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/08 15:29:29 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":29532,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40464,"created_at":"2013/06/08 15:29:25 +0700","asset_file_name":"rakmoror3.jpg","updated_at":"2013/06/08 15:29:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/08 15:29:25 +0700","description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_rakmoror4 {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/08 15:26:03 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":41340,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40463,"created_at":"2013/06/08 15:26:02 +0700","asset_file_name":"rakmoror4.jpg","updated_at":"2013/06/08 15:26:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/08 15:26:02 +0700","description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_rakmoror2 {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/08 15:25:03 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":45150,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40462,"created_at":"2013/06/08 15:24:59 +0700","asset_file_name":"rakmoror2.jpg","updated_at":"2013/06/08 15:25:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/08 15:24:59 +0700","description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_piti {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/08 15:22:52 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":34419,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40461,"created_at":"2013/06/08 15:22:50 +0700","asset_file_name":"piti.jpg","updated_at":"2013/06/08 15:22:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/08 15:22:50 +0700","description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: