นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_panya5 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/04 17:23:17 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":92199,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41174,"created_at":"2013/07/04 17:23:11 +0700","asset_file_name":"panya5.jpg","updated_at":"2013/07/04 17:23:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/04 17:23:11 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_panya4 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/04 17:22:26 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":93665,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41173,"created_at":"2013/07/04 17:22:24 +0700","asset_file_name":"panya4.jpg","updated_at":"2013/07/04 17:22:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/04 17:22:24 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_panya3 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/04 17:21:00 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":90659,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41172,"created_at":"2013/07/04 17:20:54 +0700","asset_file_name":"panya3.jpg","updated_at":"2013/07/04 17:21:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/04 17:20:54 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_panya2 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/04 17:19:48 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":93758,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41171,"created_at":"2013/07/04 17:19:43 +0700","asset_file_name":"panya2.jpg","updated_at":"2013/07/04 17:19:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/04 17:19:43 +0700","description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_panya1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/07/04 17:18:37 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":108578,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":41170,"created_at":"2013/07/04 17:18:34 +0700","asset_file_name":"panya1.jpg","updated_at":"2013/07/04 17:18:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/04 17:18:34 +0700","description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_cigarettepage4 {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/22 17:02:44 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":72181,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40809,"created_at":"2013/06/22 17:02:38 +0700","asset_file_name":"cigarettepage4.jpg","updated_at":"2013/06/22 17:02:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/22 17:02:38 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a,psu.qw","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_cigarettepage3 {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/22 17:02:17 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":91821,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40808,"created_at":"2013/06/22 17:02:10 +0700","asset_file_name":"cigarettepage3.jpg","updated_at":"2013/06/22 17:02:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/22 17:02:10 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a,psu.qw","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_cigarettepage2 {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/22 17:01:55 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":90743,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40807,"created_at":"2013/06/22 17:01:51 +0700","asset_file_name":"cigarettepage2.jpg","updated_at":"2013/06/22 17:01:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/22 17:01:51 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a,psu.qwl","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_cigarette {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/22 17:01:09 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":48902,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":40806,"created_at":"2013/06/22 17:01:07 +0700","asset_file_name":"cigarette.jpg","updated_at":"2013/06/22 17:01:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/22 17:01:07 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: