นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_speedtrain2_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"speedtrain2_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 21:53:46 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 21:53:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":48276,"modified_at":"2013/05/02 21:53:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39709,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_speedtrain1_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"speedtrain1_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":44948,"modified_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39708,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_053_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"053_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":47174,"modified_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39706,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_325_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"325_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":50431,"modified_at":"2013/05/02 18:34:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39705,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_303_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"303_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":23461,"modified_at":"2013/05/02 18:34:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39704,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_270_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"270_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:34:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":51045,"modified_at":"2013/05/02 18:34:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39703,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_264_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"264_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:33:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":45949,"modified_at":"2013/05/02 18:33:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39702,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_229_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"229_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":48951,"modified_at":"2013/05/02 18:32:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39701,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_224_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"224_resize.JPG","created_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:32:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_file_size":38025,"modified_at":"2013/05/02 18:32:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39700,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: