นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_songran2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"songran2019.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","created_at":"2019/03/26 15:37:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/26 15:37:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/26 15:37:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/26 15:37:52 +0700","id":62806,"asset_file_size":562792}
 • Tiny_traformation14march2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"traformation14march2019.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e23\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e17\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","created_at":"2019/03/25 15:45:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/25 15:45:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/25 15:45:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/25 15:45:52 +0700","id":62805,"asset_file_size":121357}
 • Tiny_traformation14march2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"traformation14march2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d \u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e23\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e17\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07","created_at":"2019/03/25 15:45:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/25 15:45:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/25 15:45:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/25 15:45:25 +0700","id":62804,"asset_file_size":121853}
 • Tiny_pride_of_psu_13march1962_5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","created_at":"2019/03/20 17:02:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/20 17:02:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/20 17:02:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/20 17:02:06 +0700","id":62803,"asset_file_size":170468}
 • Tiny_pride_of_psu_13march1962_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","created_at":"2019/03/20 17:01:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/20 17:01:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/20 17:01:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/20 17:01:44 +0700","id":62802,"asset_file_size":193088}
 • Tiny_pride_of_psu_13march1962_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","created_at":"2019/03/20 17:01:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/20 17:01:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/20 17:01:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/20 17:01:13 +0700","id":62801,"asset_file_size":154552}
 • Tiny_pride_of_psu_13march1962_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","created_at":"2019/03/20 16:59:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/20 16:59:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/20 16:59:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/20 16:59:41 +0700","id":62800,"asset_file_size":163089}
 • Tiny_pride_of_psu_13march1962_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pride_of_psu_13march1962_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","created_at":"2019/03/20 16:59:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/20 16:59:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/20 16:59:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/20 16:59:10 +0700","id":62799,"asset_file_size":170885}
 • Tiny_signetda16march62_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"signetda16march62_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c (\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)","created_at":"2019/03/20 15:35:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/20 15:35:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/20 15:35:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/20 15:35:17 +0700","id":62798,"asset_file_size":72526}
 • Tiny_signetda16march62_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"signetda16march62_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c (\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)","created_at":"2019/03/20 15:34:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/20 15:34:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/20 15:34:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/20 15:34:16 +0700","id":62797,"asset_file_size":94505}
 • Tiny_run_for_cane20_march2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"run_for_cane20_march2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e33\u0e01\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","created_at":"2019/03/20 11:33:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/20 11:33:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/20 11:33:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/20 11:33:27 +0700","id":62796,"asset_file_size":215807}
 • Tiny_run_for_cane20_march2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"run_for_cane20_march2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e33\u0e01\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","created_at":"2019/03/20 11:32:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/20 11:32:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/20 11:32:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/20 11:32:40 +0700","id":62795,"asset_file_size":108905}
 • Tiny_stray_animal_plan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"stray_animal_plan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e09\u0e35\u0e14\u0e27\u0e31\u0e04\u0e0b\u0e35\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e02\u0e1a\u0e49\u0e32","created_at":"2019/03/11 11:10:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/11 11:10:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/11 11:10:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/11 11:10:57 +0700","id":62782,"asset_file_size":226683}
 • Tiny_stray_animal {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"stray_animal.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e08\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14","created_at":"2019/03/11 11:09:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/11 11:09:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/11 11:09:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/11 11:09:26 +0700","id":62781,"asset_file_size":23027}
 • Tiny_sealed_containers7mar2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sealed_containers7mar2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e19\u0e34\u0e17","created_at":"2019/03/07 15:37:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/07 15:37:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/07 15:37:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/07 15:37:47 +0700","id":62780,"asset_file_size":141370}
 • Tiny_sealed_containers7mar2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sealed_containers7mar2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e19\u0e34\u0e17","created_at":"2019/03/07 15:37:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/03/07 15:37:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/03/07 15:37:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/03/07 15:37:21 +0700","id":62779,"asset_file_size":148790}
 • Tiny_boonprasit_2019_feb {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"boonprasit_2019_feb.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e24\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32","created_at":"2019/02/25 12:00:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/25 12:00:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/25 12:00:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/25 12:00:06 +0700","id":62778,"asset_file_size":84312}
 • Tiny_augkarawit2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"augkarawit2019.JPEG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e23\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e01\u0e32\u0e0d\u0e08\u0e19\u0e42\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e29 ","created_at":"2019/02/22 08:49:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/22 08:49:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/22 08:49:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/22 08:49:57 +0700","id":62762,"asset_file_size":33229}
 • Tiny_pride_psu2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pride_psu2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2019","created_at":"2019/02/21 13:48:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/21 13:48:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/21 13:48:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/21 13:48:56 +0700","id":62761,"asset_file_size":728657}
 • Tiny_pride_songkladay2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pride_songkladay2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1b\u0e352562","created_at":"2019/02/21 10:45:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/21 10:45:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/21 10:45:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/21 10:45:27 +0700","id":62760,"asset_file_size":688987}
 • Tiny_boonprasit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boonprasit.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e24\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32 ","created_at":"2019/02/21 10:44:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/21 10:44:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/21 10:44:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/21 10:44:41 +0700","id":62759,"asset_file_size":44830}
 • Tiny_southherb_feb2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southherb_feb2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/02/14 14:55:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 14:55:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 14:56:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 14:56:01 +0700","id":62749,"asset_file_size":126436}
 • Tiny_southherb_feb2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southherb_feb2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/02/14 14:55:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 14:55:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 14:55:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 14:55:15 +0700","id":62748,"asset_file_size":163625}
 • Tiny_southherb_feb2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southherb_feb2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/02/14 14:54:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 14:54:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 14:54:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 14:54:49 +0700","id":62747,"asset_file_size":168344}
 • Tiny_southherb_feb2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southherb_feb2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e31\u0e01\u0e29\u0e34\u0e13 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e07\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/02/14 14:54:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/02/14 14:54:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/02/14 14:54:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/02/14 14:54:23 +0700","id":62746,"asset_file_size":174830}
ขนาดย่อ: