นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_nurse_run2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nurse_run2019_1.jpg","created_at":"2019/02/14 10:30:07 +0700","asset_updated_at":"2019/02/14 10:30:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/02/14 10:30:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e252562","asset_file_size":266526,"modified_at":"2019/02/14 10:30:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62739,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ubongame2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ubongame2019_3.jpg","created_at":"2019/01/23 14:49:29 +0700","asset_updated_at":"2019/01/23 14:49:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/23 14:49:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1b\u0e352562","asset_file_size":189713,"modified_at":"2019/01/23 14:49:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62703,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ubongame2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ubongame2019_2.jpg","created_at":"2019/01/23 14:49:09 +0700","asset_updated_at":"2019/01/23 14:49:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/23 14:49:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1b\u0e352562","asset_file_size":101149,"modified_at":"2019/01/23 14:49:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62702,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ubongame2019_jirada {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ubongame2019_jirada.jpg","created_at":"2019/01/23 14:48:41 +0700","asset_updated_at":"2019/01/23 14:48:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/23 14:48:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1b\u0e352562","asset_file_size":77769,"modified_at":"2019/01/23 14:48:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62701,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ubongame2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ubongame2019_4.jpg","created_at":"2019/01/23 14:48:02 +0700","asset_updated_at":"2019/01/23 14:48:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/23 14:48:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1b\u0e352562","asset_file_size":202660,"modified_at":"2019/01/23 14:48:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62700,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psurallyhappy6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psurallyhappy6.jpg","created_at":"2019/01/21 12:54:19 +0700","asset_updated_at":"2019/01/21 12:54:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/21 12:54:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rallyhappy8","asset_file_size":100171,"modified_at":"2019/01/21 12:54:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62699,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psurallyhappy4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psurallyhappy4.jpg","created_at":"2019/01/21 12:53:50 +0700","asset_updated_at":"2019/01/21 12:53:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/21 12:53:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rallyhappy8","asset_file_size":95683,"modified_at":"2019/01/21 12:53:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62698,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psurallyhappy3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psurallyhappy3.jpg","created_at":"2019/01/21 12:52:59 +0700","asset_updated_at":"2019/01/21 12:52:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/21 12:53:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rallyhappy8","asset_file_size":167498,"modified_at":"2019/01/21 12:53:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62697,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_psurallyhappy1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psurallyhappy1.jpg","created_at":"2019/01/21 12:52:25 +0700","asset_updated_at":"2019/01/21 12:52:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/21 12:52:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rallyhappy8","asset_file_size":142964,"modified_at":"2019/01/21 12:52:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62696,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_beautypin1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"beautypin1.jpg","created_at":"2019/01/11 13:29:38 +0700","asset_updated_at":"2019/01/11 13:37:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/11 13:37:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d","asset_file_size":58309,"modified_at":"2019/01/11 13:37:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62683,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_korboon5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"korboon5.jpg","created_at":"2019/01/09 14:33:21 +0700","asset_updated_at":"2019/01/09 14:33:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/09 14:33:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_file_size":141915,"modified_at":"2019/01/09 14:33:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62682,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_korboon4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"korboon4.jpg","created_at":"2019/01/09 14:31:00 +0700","asset_updated_at":"2019/01/09 14:31:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/09 14:31:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_file_size":91126,"modified_at":"2019/01/09 14:31:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62681,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_korboon2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"korboon2.jpg","created_at":"2019/01/09 14:30:23 +0700","asset_updated_at":"2019/01/09 14:30:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/09 14:30:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_file_size":117563,"modified_at":"2019/01/09 14:30:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62680,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pabuk4-january {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk4-january.jpg","created_at":"2019/01/08 15:13:15 +0700","asset_updated_at":"2019/01/08 15:13:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/08 15:13:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","asset_file_size":139311,"modified_at":"2019/01/08 15:13:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62679,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pabuk-january2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk-january2019_1.jpg","created_at":"2019/01/08 15:01:45 +0700","asset_updated_at":"2019/01/08 15:01:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/08 15:01:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","asset_file_size":130342,"modified_at":"2019/01/08 15:01:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62678,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pabuk3-january {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk3-january.jpg","created_at":"2019/01/08 14:47:38 +0700","asset_updated_at":"2019/01/08 14:47:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/08 14:47:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","asset_file_size":274442,"modified_at":"2019/01/08 14:47:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62677,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pabuk7jap2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk7jap2019_3.jpg","created_at":"2019/01/07 16:03:36 +0700","asset_updated_at":"2019/01/07 16:03:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/07 16:03:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","asset_file_size":137442,"modified_at":"2019/01/07 16:03:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62676,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pabuk5jan2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk5jan2019.1.jpg","created_at":"2019/01/07 15:07:56 +0700","asset_updated_at":"2019/01/07 15:07:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/07 15:07:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","asset_file_size":141271,"modified_at":"2019/01/07 15:07:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62675,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pabuk5jan2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pabuk5jan2019.jpg","created_at":"2019/01/07 15:06:57 +0700","asset_updated_at":"2019/01/07 15:06:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/07 15:07:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","asset_file_size":127108,"modified_at":"2019/01/07 15:07:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62674,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_computer_law2018_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"computer_law2018_1.png","created_at":"2018/11/29 12:49:03 +0700","asset_updated_at":"2018/11/29 12:49:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/29 12:49:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14 \u0e1e.\u0e23.\u0e1a.\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","asset_file_size":71921,"modified_at":"2018/11/29 12:49:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62628,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_computer_law2018 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"computer_law2018.jpg","created_at":"2018/11/29 10:48:27 +0700","asset_updated_at":"2018/11/29 10:48:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/29 10:48:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e.\u0e23.\u0e1a.\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","asset_file_size":472343,"modified_at":"2018/11/29 10:48:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62627,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_southerbookfair3november2018_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southerbookfair3november2018_2.jpg","created_at":"2018/11/06 16:47:09 +0700","asset_updated_at":"2018/11/06 16:47:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 16:47:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":414666,"modified_at":"2018/11/06 16:47:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62602,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_southerbookfair3november2018_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southerbookfair3november2018_1.jpg","created_at":"2018/11/06 16:39:16 +0700","asset_updated_at":"2018/11/06 16:39:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 16:39:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":388046,"modified_at":"2018/11/06 16:39:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62601,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_galadinner1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"galadinner1.jpg","created_at":"2018/10/12 17:41:17 +0700","asset_updated_at":"2018/10/12 17:41:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/12 17:41:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":144367,"modified_at":"2018/10/12 17:41:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62580,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_galadinner {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"galadinner.jpg","created_at":"2018/10/12 17:40:41 +0700","asset_updated_at":"2018/10/12 17:40:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/12 17:40:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":249359,"modified_at":"2018/10/12 17:40:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62579,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: