นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_cigarettepage2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/06/22 17:01:51 +0700","asset_file_name":"cigarettepage2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40807,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90743,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/22 17:01:51 +0700","modified_at":"2013/06/22 17:01:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/22 17:01:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_cigarette {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a","asset_updated_at":"2013/06/22 17:01:07 +0700","asset_file_name":"cigarette.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40806,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48902,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/22 17:01:07 +0700","modified_at":"2013/06/22 17:01:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/22 17:01:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_safty3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/06/20 13:41:19 +0700","asset_file_name":"safty3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40775,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41825,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/20 13:41:19 +0700","modified_at":"2013/06/20 13:41:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/20 13:41:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_safty2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/06/20 13:40:54 +0700","asset_file_name":"safty2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40774,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36417,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/20 13:40:54 +0700","modified_at":"2013/06/20 13:40:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/20 13:40:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_safty1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/06/20 13:40:24 +0700","asset_file_name":"safty1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40773,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31255,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/20 13:40:24 +0700","modified_at":"2013/06/20 13:40:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/20 13:40:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_apinya {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32 \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e0d\u0e30\u0e22\u0e39\u0e27\u0e30","asset_updated_at":"2013/06/18 17:30:33 +0700","asset_file_name":"apinya.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40745,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47836,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/18 17:30:33 +0700","modified_at":"2013/06/18 17:30:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/18 17:30:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pity_child {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","asset_updated_at":"2013/06/18 14:49:39 +0700","asset_file_name":"pity_child.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40733,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58509,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/18 14:41:14 +0700","modified_at":"2013/06/18 14:49:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/18 14:49:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rakmoror3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/06/08 15:29:25 +0700","asset_file_name":"rakmoror3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40464,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29532,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/08 15:29:25 +0700","modified_at":"2013/06/08 15:29:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/08 15:29:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rakmoror4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/06/08 15:26:02 +0700","asset_file_name":"rakmoror4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41340,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/06/08 15:26:02 +0700","modified_at":"2013/06/08 15:26:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/08 15:26:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: