นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_heading {"asset_file_name":"heading.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 18:16:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"hatyainaturerun2013","updated_at":"2013/07/08 18:16:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/08 18:16:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32499,"id":41249,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 18:16:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_naturerun2 {"asset_file_name":"naturerun2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 17:55:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2013/07/08 17:55:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/08 17:55:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84916,"id":41248,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 17:55:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_naturerun1 {"asset_file_name":"naturerun1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 17:53:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2013/07/08 17:53:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/08 17:53:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":115157,"id":41247,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 17:53:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_femaletshirt2013 {"asset_file_name":"femaletshirt2013.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 17:52:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","updated_at":"2013/07/08 17:52:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/08 17:52:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34906,"id":41246,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 17:52:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_mailtshirt2013 {"asset_file_name":"mailtshirt2013.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 17:51:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","updated_at":"2013/07/08 17:51:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/08 17:51:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33725,"id":41245,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 17:51:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_natureruntshirt2013 {"asset_file_name":"natureruntshirt2013.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 17:50:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","updated_at":"2013/07/08 17:50:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/08 17:50:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26435,"id":41244,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 17:50:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_research_2province {"asset_file_name":"research_2province.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 17:00:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c,\u0e27\u0e1e\u0e2a.,\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22,\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32,3\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d","updated_at":"2013/07/08 17:00:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/08 17:00:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87230,"id":41243,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 17:00:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_research_1province {"asset_file_name":"research_1province.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 16:59:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c,\u0e27\u0e1e\u0e2a.,\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22,\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32,3\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d","updated_at":"2013/07/08 16:59:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/08 16:59:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90307,"id":41242,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 16:59:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_research3province {"asset_file_name":"research3province.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/08 16:58:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c,\u0e27\u0e1e\u0e2a.,\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22,\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32,3\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2013/07/08 16:58:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/08 16:58:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75327,"id":41241,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/08 16:58:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: